alüminyum emdirme ne demek?

 1. Metal yüzeyleri, alüminyum tozu ile sarılı olarak ısıtıp, yayınım yoluyle 0.1 cm. derinliğe dek alüminyum alaşımı ile örtme işlemi.
 2. (en)Calorising.

alüminyum emdirilmiş çelik

 1. Alüminyumlama uygulanmış çelik.
 2. (en)Calorized steel.
 3. (fr)Acier calorisé

alüminyum alaşımı

 1. Alüminyum metalinin, öteki elementlerle yaptığı alüminyum temelli alaşım.
 2. (en)Aluminium alloy.
 3. (fr)Alliage d'aluminium

emdirme

 1. Emmesini sağlama, emdirme işi.
 2. Süngerimsi özdekleri yapışkan bir sıvı ile doyurma.
 3. (en)Impregnation.
 4. (fr)Imperméabilisation, imprégnation

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alüminyum emdirilmiş çelikalüminyum alaşımıalüminyum bakır alaşımıalüminyum bakır halitasıalüminyum boyaalüminyumalüminyum florüralüminyum folyoalüminyum giydirilmiş saçalüminyum halitasıalüminalüminaalümina inklüzyonualümina kalıntıalümina kalintiemdirmeemdirme banyosuemdirme maddesiemdirme makinesiemdirmekemdirmeli örtmeemdirmemekemdiremdiriciemdirik çözeltiemdirik örtüemdirik yüzeyemdiği süt haram olmakemdiği sütü burnundan getirmekemdeş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın