akarca ne demek?

 1. Küçük akarsu.
 2. Kaplıca.
 3. Kemik veremi.
 4. Sürekli işleyen çıban, fistül.
 5. Atların histoplazmozisi.
 6. Ülserli lenfangitis.
 7. Akıntılı hastalık
 8. Musluğu olmayan bir borudan sürekli su akıtan çeşme
 9. Sıraca.
 10. Bir tür kuş.
 11. Çeşme.
 12. (en)Fistula.
 13. (en)Narrow passage, opening (Medicine).

küçük

 1. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
 2. Yaşı daha az olan
 3. Niceliği az olan
 4. Niteliği aşağı olan, bayağı.
 5. Geri aşamada.
 6. Değersiz, önemsiz
 7. Büyümesini, gelişmesini henüz tamamlamış olan
 8. Kısık, parlak olmayan(ses)
 9. (en)Small.
 10. (en)Little.

akarcalı

 1. Akarcası olan, hastalıklı (kimse).

akar

 1. Cerahatli yara
 2. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.
 3. Kiraya verilerek gelir getiren taşınmaz mal.
 4. Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir tür canlı (Fr)
 5. Sıvı, mai, likit.
 6. Akıp geçen
 7. Kısır. (Osmanlıca'da yazılışı: a'kar)
 8. Zayi etme, kaybetme.
 9. Akar takımına ait herhangi bir parazit.
 10. (en)Acarid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akarcalıakarakar amberakar bakarakar mallarakaraakaakaalaakabakabane diseaseAkabane hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın