akarca ne demek?

 1. Sürekli işleyen çıban, fistül.
 2. Atların histoplazmozisi.
 3. Ülserli lenfangitis.
 4. Ara sıra akan su.
 5. Sıraca.
 6. Kemik veremi.
 7. Küçük akarsu.
 8. Kaplıca.
 9. Bir tür kuş.
 10. Çeşme.
 11. (en)Fistula.
 12. (en)Fistula, narrow passage, opening (Medicine).

akarcalı

 1. Akarcası olan, hastalıklı (kimse).

akar

 1. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.
 2. Kiraya verilerek gelir getiren taşınmaz mal.
 3. Bk. kene
 4. Bk. gelirli taşınmaz mal
 5. 1. akıp geçen. 2. gelir getiren.
 6. Kısır. (Osmanlıca'da yazılışı: a'kar)
 7. Zayi etme, kaybetme.
 8. Akar takımına ait herhangi bir parazit.
 9. (en)Acarid.
 10. (en)Running.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akarcalıakarakar amberakar bakarakar mallarakaraakaakaalaakabakabane diseaseAkabane hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın