aide ne demek?

 1. Emir kulu
 2. Yaver
 3. Yardımcı, muavin.
 4. Emir subayı

emir

 1. Osmanlı Devleti'nde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
 2. Peygamberimizin soyundan gelen.
 3. Büyük bir hanedana mensup kimse.
 4. Araplarda ve daha başka Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı.
 5. Bir makamdan öbürüne geçerken görevliye verilen belge.
 6. Talimat, ferman.
 7. İstek.
 8. Abbasi Devleti'nde başkomutan.
 9. Borsada menkul değer alıp satmak amacıyla aracılara yazılı ya da sözlü biçimde yapılan bildirim.
 10. Bk. buyruk

aide de camp

 1. Yaver, emir subayı.
 2. Emir subayı, yaver

aide memoire

 1. Hatırlatıcı niteliği olan not.
 2. Not, hatırlatıcı not, nota [pol.]
 3. Not, hatırlatıcı not, nota (pol.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aide de campaide memoireaidedaideraider and abettoraidaid and abetaid and comaid and comfortaid battery
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın