after current ne demek?

  1. ana uyaran ortadan kalktıktan sonra da süren akim,

after cabin

  1. Kıç kabini

after care

  1. Bakım

current

  1. Güncel, aktüel, geçer, yürürlükte olan.
  2. Cari.
  3. Şimdiki zamana ait, revaçta olan, tutulan
  4. Cereyan, akım, akıntı
  5. Tedavülde olan, geçerli
  6. Hali hazırdaki
  7. Cereyan, eğilim

Türetilmiş Kelimeler (bis)

after cabinafter careafter cataractafter christafter completion of their termsafterafter 1 hourafter a fashionafter a short spaceafter allafter animationafter arrivalafter build stepafter burnerAFTEaftaft canopyaft entry dooraftabaftabecurrentcurrent accountcurrent account balancecurrent account bankbookcurrent account creditcurrent accounts deficitcurrent accounts surpluscurrent actioncurrent addresscurrent amplificationcurrencycurrency accountcurrency basketcurrency billcurrency circulation
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın