advance courier ne demek?

 1. Öncü

öncü

 1. Önde gidip haber ulaştıran kimse.
 2. Bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser, müjdeci, avangart.
 3. Önden gelen, önde olan, artçı karşıtı.
 4. Yürüyüşte kolun ilerisinden giden kıta, pişdar, artçı karşıtı.
 5. Önder, kılavuz.
 6. (Dar anlamda) 1920 yıllarına doğru Fransa'da beliren, kısa zamanda öbür ülkelere de yayılan sinema akımı. Yazın ve yoğrumsal sanatlarda ortaya çıkan gerçeküstücülük, gelecekçilik, küpçülük, dadacılık akımlarının sinemaya yansımasıyla oluştu. Yazarlar, ozanlar, ressamlar kendi alanlarındaki tasarılarını sinemanın olanaklarıyla bu akım içinde gerçekleştirdiler. Bu akım, sinemanın çok geniş bir deneme alanı olduğunu ortaya çıkardı; sinemaya şiir yönünden zenginlik kattı; görüntü yoğrumsallığının, tartımının, kurgunun daha iyi değerlendirilmesini sağladı
 7. (Geniş anlamda) Bu akımın özelliklerine uygun olarak sinema alanındaki her çeşit yenilik ve denemeleri içine alan yolda filmler gerçekleştiren sinema okullarının niteliği.
 8. (en)"avant-garde".
 9. (en)Procyon.
 10. (en)Pioneer.

advance canvass

 1. Önyoklama

advance amount

 1. Avans Miktarı

courier

 1. Kurye
 2. Ulak, haberci
 3. Rehber, ajan
 4. Elçilik postasını taşıyan ve diplomatik dokunulmazlığı olan memur.
 5. Özel ulak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

advance canvassadvance amountadvance billadvance bookingadvance booking charteradvanceadvance factoryadvance feed tapeadvance freightadvance guardadvanadvaadvaloremadvadv.couriercourier aeroplanecourier bagcourier flightcourier habercicouragecourageouscourageouslycourageousnesscourantcouchcouch grasscouchantcouchantlycoucher
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın