admissible evidence ne demek?

 1. Bir duruşmada yasal olarak kullanılabilir olan delil
 2. Kabul edilir kanıt

admissible

 1. İzin verilebilir
 2. Kabule şayan
 3. Dinlenebilir
 4. Geçerli
 5. Mahkemeye çıkabilir
 6. Kabul olunabilir
 7. Kabul edilebilir

admissible asset

 1. Kabul edilebilir kıymet
 2. Kabul edilebilir değer

evidence

 1. Kanıt
 2. Kanıtlamak, ispatlamak
 3. Delil, şehadet, ispat, tanıt
 4. Vuzuh, açıklık, aydınlık
 5. Şahit, tanık
 6. Belirtmek, açıklamak, göstermek
 7. Tasrih etmek, tavzih etmek
 8. İspat etmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

admissibleadmissible assetadmissible basisadmissible controladmissible control input setadmissible decision functionadmissible loadadmissible pile loadadmissible priceadmissible soil pressureadmissibilityadmissibility conditionsadmissibility of actionadmissableevidenceevidence aliundeevidence of ageevidence of opinionevidentevidda
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın