admirability ne demek?

  1. Takdire şŸayan olan, beğŸenile bilirlik, saygıya değŸer olan

admirable

  1. Takdire şayan, beğenilecek , çok güzel admirably beğenilecek surette.
  2. Beğenilen, hayran eden, takdire değer, hayranlık uyandıran

admirableness

  1. Hayranlık uyandırma, takdire değŸer olma niteliğŸi; mükemmel üstünlük; övgüye değŸer, takdire layık olma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

admirableadmirablenessadmirablyadmiraladmiral nelson
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın