actio ne demek?

 1. Dava
 2. Dava hakkı
 3. Hukuk davası

dava

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
 3. Sorun
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 7. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 8. Bk. kanıtsav
 9. Takib edilen fikir, iddia. (Osmanlıca'da yazılışı: da'vâ)
 10. (en)Lawsuit.

actio confessoria

 1. İrtifak hakkının tanınması için açılan dava
 2. İrtifak hakkı davası

actio de dolo malo

 1. Hile davası

Türetilmiş Kelimeler (bis)

actio confessoriaactio de dolo maloactio emptiactio furtiactio in personamactio in remactio mixtaactio redhibitoriaactionaction and reactionactigraphactimateactinactin filamentactinal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın