acquire manners ne demek?

  1. Terbiye almak, tavırlar edinmek, görgü öğŸrenmek

acquire image

  1. Görüntü Al

acquire knowledge

  1. Bilgi edinmek, bilgi elde etmek, bilgi almak

manners

  1. Görgü, terbiye, hareket tarzı, edep
  2. Terbiye, görgü, hareket tarzı, edep

Türetilmiş Kelimeler (bis)

acquire imageacquire knowledgeacquire skillsacquireacquiredacquired a nameacquired a reputationacquired achromiaacquired an educationacquired behaviouracquirabilityacquirableacquiesceacquiescenceacquiescentacquiescentlymannersmannermanner of articulationmanner of conductmanner of laughingmanner of lifemannemannedmannequinmannequin parademannequinmanikinmann whitney sınamasıMann Whitney U testimannamannanmannan oligosakkarit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın