acquaint oneself with ne demek?

 1. Bilgi edinmek
 2. Öğrenmek
 3. Tanıma

bilgi

 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
 4. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
 5. Bilim.
 6. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 7. Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
 8. Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.
 9. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.
 10. Renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni.

acquaint oneself

 1. Tanımak
 2. Öğrenmek
 3. Bilgilenmek

acquaint

 1. Bilgi vermek
 2. Malumat vermek
 3. Haber vermek
 4. Tanıtmak
 5. Haberdar etmek
 6. Bildirmek

oneself

 1. Kendisi, bizzat, kendi kendine.
 2. Kendine, kendisi, kendi, kendi kendini, kendini

with

 1. İle birlikte
 2. Birlikte, beraber
 3. İle
 4. -den
 5. -e
 6. -e rağmen
 7. İle beraber
 8. Karşı
 9. Geri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

acquaint oneselfacquaintacquaint withacquaintanceacquaintance rapeacquaintancesacquaintanceshipacquaintedacquainted withacquaintednessoneselfoneself ile gitmekoneself ile kendini adamakonesones bestones better halfones better selfones chief aversiononeone a pieceone a.m.one act playone address
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın