abstract intelligence ne demek?

 1. Soyut zeka

soyut

 1. Soyutlama ile elde edilen, varlığı duyularla algılanamayan, mücerret, somut karşıtı, abstre
 2. Anlaşılması, kavranılması güç.
 3. (en)Abstract.
 4. (en)Intangible.
 5. (en)Discrete.
 6. (en)Notional.
 7. (en)Transcendental.
 8. (en)Academic.
 9. (en)Pure.
 10. (en)Abstract mücerret.

abstract

 1. Soyutlamak
 2. Soyut
 3. Özet çıkarmak
 4. Soyut sanat eseri
 5. Ayırmak; damıtmak [biy.]
 6. Bkz. abstre
 7. Özet
 8. Özetlemek.
 9. Çıkarmak, ayırmak veya tecrit etmek
 10. Çalmak, aşırmak

abstract account

 1. Dekont

intelligence

 1. Akıllı kimse
 2. Anlama, idrak
 3. Gizli haber alma
 4. Akıllılık, zekilik
 5. Akıl, zeka, anlayış
 6. İstidat
 7. Zeka sahibi
 8. Malumat, haber
 9. Bilgi, vukuf

Türetilmiş Kelimeler (bis)

abstractabstract accountabstract algebraabstract artabstract artistabstract balletabstract claimabstract expressionismabstract filmabstract ideaabstainabstain formabstain fromabstain from drinkingabstain from forceintelligenceintelligence agencyintelligence agentintelligence bureauintelligence departmentintelligence officeintelligence officerintelligence quotientintelligence serviceintelligence test
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın