absans epilepsi ne demek?

 1. (en)Absence epilepsy.

absence

 1. Devamsızlık
 2. Noksan, eksiklik
 3. Şuur kaybı
 4. Yokluk, bulunmama
 5. Gaybubet, yokluk
 6. Gaip oluş, gıyap
 7. Dalgınlık.

absans

 1. Kısa süreli şuur kaybı.
 2. (en)Absence.

absans nöbeti

 1. Dalma nöbeti
 2. (en)Absence seizure.

epilepsi

 1. Sara hastalığı.
 2. Bkz. tutarık
 3. Sara
 4. (en)Epilepsy, falling sickness.
 5. (en)Epilepsy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

absansabsans nöbetiabsalabsalomabsabs 1 alkil benzen sulfonatabs anti blocker systemabs fren sistemiepilepsiepilepsi nöbetiepilepsiaepilepsyepilepsy saraepilemmaepilasyonepilateepilating doseepilating waxepilation
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın