abı adalet ne demek?

 1. Doğruluğun ve adaletin feyz ve bereketi. (Osmanlıca'da yazılışı: ab-ı adâlet)

abı abistenı

 1. Nebatların beslenip büyümesi için zaruri olan su ve yağmur. (Osmanlıca'da yazılışı: ab-ı âbistenî)

abı badereng

 1. Kanlı göz yaşı. (Osmanlıca'da yazılışı: ab-ı bâde-reng)

adalet

 1. Bir toplumda kanun ve nizam yoluyla hakların karşılıklı olarak korunması ve dengeli tutulması
 2. Hakkaniyet, doğruluktan ayrılmama.
 3. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe.
 4. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk
 5. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları.
 6. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk
 7. Ferdi ve sosyal yapıda dirlik ve düzenliği, hakkaniyet ve eşitlik esaslarına uygun şekilde davranmayı sağlayan ahlaki erdem olup, sosyal hayatın en önemli denge unsuru ve teminatıdır. "Kuran'ın ana maksatlarından biri de adalet ilkesine dayalı ve hukuka güvenin hissedildiği bir sosyal düzen kurmaktır." (Kuran Yolu).
 8. Hakka riayetkarlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk.
 9. Bk. tüze
 10. Haksızlıktan uzaklaşma, düzenli ve dengeli davranma, hakkaniyet.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

abı abistenıabı baderengabı besteabı ciğerabı çeşmabıabı dehanabı hayatabı hufteabı hurdenıadaletadalet bakanıadalet bakanlığıadalet buyruğuadalet dağıtımıadalet dağıtmakadalet divanıadalet emriadalet genelgesiadalet i mevkufeadaleadale ağrısıadale gılafıadale i kalbadale ile yapılan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın