aşk etmek ne demek?

 1. Tokat atmak

  ... bir kenara çekmek ve meymenetsiz sarhoş suratına iki tokat aşk etmek istedi.

  R. H. Karay
 2. (en)To slap, to strike, to land.

tokat

 1. İnsana el içi ile vuruş, şamar, beşkardeş.
 2. Hayvan ağılı
 3. Tarla, bahçe veya mandıra kapısı.
 4. Bas gitarda, genellikle çekiçleme, salma ve kaydırma eşliğinde icra edilen, telleri tınlatan elin baş parmak ekleminin yanıyla bir tele hızlıca vurulması ve çoğunlukla bu hareketin ardından patlatma uygulanması yöntemi.
 5. Kaleiçi, siper, barikat.
 6. Ahır, ağıl.
 7. Hlk. Üstü açık, etrafı çitle çevrili hayvan barınağı.
 8. Kale içi, siper, ahır, ağıl. El içi gibi yer.
 9. (en)Slap.
 10. (en)Slap in the face.

aşk etme

 1. Aşk etmek işi.

aşk etiği

 1. Bir varlığın, varlık hiyerarşisinde daha üstte yer almasının daha iyi, daha değerli olmasına ve daha yüksek bir değere sahip olmasına bağlı olduğunu savunan görüş.
 2. (en)Ethics of love.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aşk etmeaşk etiğiaşk evliliğiaşk acısıaşk ağlatır, dert söyletiraşk büyüsüaşk destanıaşk doluaşkaşk filmiaş başında usta iş başında hastaaş damıaş deliye kalmakaş kabıetmeketmek yapmaketmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eyleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın