aşılamak ne demek?

 1. Vücutta bağışıklık yaratmak veya yerleşmiş bir hastalığa karşı koyabilmek için hazırlanmış bir aşıyı vücuda vermek, aşı yapmak.
 2. Başkasına hastalık geçirmek.
 3. Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağacın bir parçasını anaç üzerine kaynaştırarak üretmek.
 4. Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katmak.
 5. Birtakım düşünce veya duyguları başkasına benimsetmek, telkin etmek, etkilemek.
 6. (en)Vaccinate.
 7. (en)Inoculate.
 8. (en)Graft.
 9. (en)Transfuse.
 10. (en)Pass on an ilness.
 11. (en)Inspire.
 12. (en)Suggest.
 13. (en)Engraft.
 14. (en)Envenom.
 15. (en)Fertilize.
 16. (en)Imbue.
 17. (en)Impregnate.
 18. (en)Indoctrinate.
 19. (en)Infect.
 20. (en)Infuse into.
 21. (en)Ingraft.
 22. (en)Instil.
 23. (en)Instill.
 24. (en)Breathe.
 25. (en)Implant.
 26. (en)Inculcate.
 27. (en)Infuse.
 28. (en)To vaccinate.
 29. (en)To inoculate.
 30. (en)To graft.
 31. (en)To instil.
 32. (en)To instill.
 33. (en)To indoctrinate.
 34. (en)Inseminate.

aşılama

 1. Aşılamak işi.
 2. Yeni aşılanmış ağaç.
 3. Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katma.
 4. Bitkilerin aşı yoluyla üretilmesi, ilkah.
 5. Bu yolla elde edilmiş.
 6. Aşılanmış (ağaç).
 7. Bir ekin ortamına bakterilerin ekilmesi.
 8. Aşırı doygun bir çözelti ya da aşırı soğumuş bir sıvıya, doygun ya da soğumuş özdeğin küçük bir örütünü daldırarak sıvı evreredeki örütlenmeyi hızlandırma.
 9. Bağışıklık sistemini uyarmak için vücuda bir patojenin tamamı veya bir kısmının verilmesi, bağışıklama, immünize.
 10. Mikroorganizmaların uygun bir ortama çoğalmaları amacıyla aktarılması işlemi, inokülasyon.

aşılama tarihi

 1. (en)Date fertilized

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aşılamaaşılama tarihiaşılabiliraşılan kotaaşılanma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın