ağıl ne demek?

 1. Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer

  Bir keçi kokusu sarmış ağıllarda çobanlarla arkadaş oldum.

  S. F. Abasıyanık
 2. Bazı yıldızların, özellikle ayın çevresinde görülen geniş ve aydınlık teker, ayla, hale.
 3. Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker.
 4. Duyarkatın üzerine gelen ışığın tabana çarpıp yansıyarak aynı duyarkatı ikinci kez etkilemesinden doğan ve görüntülerdeki çok ışıklı nesneleri çevreleyen ışıklı teker
 5. Fosforlu özdeklerin bulunduğu bazı alıcı ışıtaçlarından dolayı televizyon görüntülerinde ortaya çıkan aynı durum.
 6. Koyun ve keçilerin barındırıldığı, dört tarafı ve üstü kapalı, kapısı, penceresi ve havalandırması bulunan geliştirilmiş yapılar, hlk. koyun pisliği, koyun yatağı.
 7. Koyun, keçi gibi hayvanlara mahsus üstü açık, etrafı çit veya çalı çırpı ile çevrilmiş yer, mandıra.

  Dert yanmak ister gibi ağıla giren koyun.

  Z. O. Saba
 8. (en)Sheep fold.
 9. (en)Sheep pen.
 10. (en)Fold.
 11. (en)Halation.
 12. (en)Aureola.
 13. (en)Aureole.
 14. (en)Compound.
 15. (en)Corral.
 16. (en)Cote.
 17. (en)Hovel.
 18. (en)Lair.
 19. (en)Pinfold.
 20. (en)Pound.
 21. (en)Stockyard.
 22. (en)Yard.
 23. (en)Barn.
 24. (en)Halo.
 25. (en)Sheep-fold.
 26. (en)Halo hale.
 27. (en)Pen for cattle.
 28. (en)Cattleguard.
 29. (en)Corona.
 30. (en)Halo, halation.
 31. (al)Lichthof
 32. (fr)Halo, halation

ağıl etkisi

 1. Filmdeki ağıla benzer durumu televizyon görüntüsünde oluşturan elektriksel etki.
 2. (en)Halo effect.
 3. (al)Lichthofeffekt, Haloeffekt
 4. (fr)Effet halo

ağıl kaşıntısı

 1. Sarkoptik uyuz.
 2. (en)Barn itch.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağıl etkisiağıl kaşıntısıağıl keneleriağıl resmiağıl vergisiağıla gütmekağıla kapamakağıla koymakağılamaağılamakağıağı ağacıağı bakısıağı balıkçılığıağı çiçeği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın