açıortay ne demek?

  1. Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru.
  2. Bir açının köşesinden geçen ve kollara eşit uzaklıkta kalarak açıyı eşit iki açıya bölen yandoğru.
  3. Munassıf, nâsıf.
  4. (en)Bisector, bisectrix.
  5. (en)Bisector.
  6. (en)Bisecting line.
  7. (fr)Bissectrice

açıortay düzlemi

  1. İki düzlemli bir açıyı iki komşu ve eşit açıya bölen düzlem.
  2. (en)Bisecting plane.

açıortay teoremi

  1. (en)Angle bisector theorem

Türetilmiş Kelimeler (bis)

açıortay düzlemiaçıortay teoremiaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın