Vestibuliferia ne demek?

  1. Ciliophora şubesinde, Kinetofragminophorea sınıfında bulunan, serbest yaşamlı veya omurgalı ve omurgasızların sindirim sisteminde parazitik yaşam süren, Trichostomatida, Entodiniomorphida ve Colpodida takımlarını içeren silyumlu protozoon alt sınıfı.

vestibular

  1. Giriş kısmıyla ilgili, giriş kısmına özgü
  2. Bkz. vestibüler
  3. Koridorla ilgili, koridora özgü

vestibular disease

  1. Vestibular hastalık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vestibularvestibular diseasevestibular dysfunctionvestibular hastalıkvestibular syndrome
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın