Togavirüsler ne demek?

  1. Pek çoğu böceklerle taşınan, Doğu, Batı ve Venezüella at ensefalitisi hastalığı virüsleriyle insanlarda kızamıkçık hastalığı virüsü gibi, yapılarında pozitif anlamlı ve yaklaşık olarak 12 kb uzunlukta tek iplik RNA genomu bulunduran, zarflı ve 60-70 nm çapında virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Togaviridae.
  2. (en)Togaviruses.

togaviridae

  1. Eklem bacaklı hayvanlarla insanlara geçen ve hastalıklara sebep olan, 60-70 nm çapında, tek iplikli RNA içeren (pozitif iplikli), kapsidi ikozahedral şekilli, kılıflı bir virüs familyası.
  2. Togavirüsler.
  3. (la)Togaviridae

togavirus

  1. Togaviridae.
  2. (en)Togavirus.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

togaviridaetogavirustogaviruses
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın