Eubalaena glacialis ne demek?

 1. Gerçek Atlantik balinası.
 2. (la)Eubalaena glacialis

gerçek

 1. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
 2. Gerçeklik, realite
 3. Doğruluk
 4. Varlığını şüphesiz kabul ettiğimiz herşey
 5. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki.
 6. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.
 7. Temel, başlıca, asıl
 8. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.
 9. Yapay olmayan.
 10. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak, var olan.

eubalaena gladalis

 1. Bk. gerçek Atlantik balinası

eubacteria

 1. Peptidoglikan duvarı bulunan prokaryot organizmalar.
 2. Peptidoglikan duvarı bulunan prokaryot organizmalar.
 3. (fr)Eubactéries
 4. (la)Eubacteria

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eubalaena gladaliseubacteriaeubacteriumeubioticseuboeaglacialglacial acetic acidglacial boulderglacial depositglacial epoch
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın