Ainovirüs enfeksiyonu ne demek?

  1. Genellikle buzağılarda teratojenik etkiye sahip, Akabane hastalığına benzer özellikler gösteren bir virüs enfeksiyonu.
  2. (en)Aino virus infection.

aino virus infection

  1. Ainovirüs enfeksiyonu

ainhum

  1. Sonunda ani ampütasyona neden olan ayak parmağı, bazen de el parmağı tabanının etrafında oluşan Afrika'da yetişkin erkekler arasında yaygın olan sıkı ve lifli bandın geliştiği hastalık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aino virus infectionainhumainneaintainuenfeksiyonenfeksiyon almakenfeksiyon hastalıklarıenfeksiyon izlemienfeksiyon kaynagi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın