35 mmlik gösterici ne demek?

 1. 35 mm'lik filmlerin gösteriminde kullanılan gösterici çeşidi.
 2. (en)35 mm projector, standard projector for 35 mm.
 3. (al)Filmprojektor für 35 mm
 4. (fr)Projecteur pour 35 mm, appareil de projection 35 mm (pour 35 mm), projecteur cinéma 35 mm

35 mm camera

 1. 35 mmlik alıcı

35 mm release print

 1. 35 mmlik eşlem

gösterici

 1. Gösteri yapan kimse, nümayişçi.
 2. Fotoğraf, film vb.ni bir yüzeye yansıtmaya yarayan araç, projektör.
 3. Sayısal veriden elde edilen içeriği göstermek amacıyla kullanılan programlar.
 4. Filmlerini görüntülüğe yansıtarak izlenmesini sağlayan aygıt. (Göstericiler, film boylarına göre, 8 mm'den 70 mm'liklere kadar değişir; ancak hepsinin ortak özelliği, alıcının çözümlediği devinimin bireşimini gerçekleştirerek bu devinimi doğal biçimiyle vermektir. Birgöstericinin başlıca bölümleri şunlardır:göstericide kullanılacak filmin takıldığı verici makara bölümü ile bu filmin gösterim sırasında sarıldığı alıcı makara; filmin aralı devinimini sağlayan düzenek; filmin bu aralı devinim sırasında önünde durakladığı pencere ve bu duraklama sırasında düzenli aralıklarla ışık kaynağı ile film arasına girerek ışığı açıp kapayan örtücü; filmin, ses bölümünde düzgün devinimini sağlayan düzenek; ses bölümü (okuma bölümü);gösterici ışıtacı (ışık kaynağı);gösterici merceği).
 5. (en)Indicative.
 6. (en)Projector.
 7. (en)Indicator.
 8. (en)Projector projektör.
 9. (en)Demonstrator.
 10. (en)Rioter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

35 mm camera35 mm release print35 mmlik alıcı35 mmlik eşlem35 mmlik film35 mmlik kopya33 hidroksitiramin3 numaralı vergi cetveli30 nisan gecesi32 mm film
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın