1,3,5 trikloro s triazine 2,4,6 trione ne demek?

 1. Bk. trikloroizosiyanürik asit (II)

1,3 bütadien

 1. Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.
 2. (en)Butadiene.
 3. (en)Butadi.
 4. (fr)Butadi

trikloro

 1. Molekülünde üç Cl atomu bulunduğunu gösteren bir ön ek.
 2. (en)Trichloro-.
 3. (fr)Trichloro-

trikloro

 1. Molekülünde üç Cl atomu bulunduğunu gösteren bir ön ek.
 2. (en)Trichloro-.
 3. (fr)Trichloro-

s

 1. S, İngiliz alfabesinin on dokuzuncu harfi.
 2. Sythesis-sentez evresi,Mitoz bölünmede ortalama 9 saat süren, RNA ve protein sentezi devam ederken DNA sentezi yani replikasyonun başladığı ve hücre içerisindeki DNA miktarının 2 katına çıktığı interfaz evresi.
 3. Bk. kükürt (II)
 4. Entropi.
 5. Svedberg.
 6. Standart sapma.
 7. Bk. sayısal örneksel çevirici
 8. Bk. sayısal örneksel dönüştürücü
 9. Bk. sayısal çokyönlü disk
 10. (en)Second.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

1,3 bütadientriklorotrikloroasetik aldehittrikloroasetik asittrikloroasetil klorürtriklorobenzentriklorobütil alkoltrikloroetantrikloroetilentriklorofenoksiasetik asittriklorofenoltriklorasetik asittrikloretantrikloretanoltrikloretilentriklorfon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın