şiddetli ne demek?

 1. Etkisi çok olan, zorlu

  Bir aralık rahmetli babam şiddetli bir romatizmaya tutulmuştu.

  F. R. Atay
 2. Hızlı

  Şiddetli yağmurun damlaları camı dövüyordu.

  R. Enis
 3. Aşırı.
 4. Bk. yeğin
 5. (en)Strong.
 6. (en)Heavy.
 7. (en)Harsh.
 8. (en)Sharp.
 9. (en)Acute.
 10. (en)Severe.
 11. (en)Violent.
 12. (en)Vehement.
 13. (en)Drastic.
 14. (en)Stern.
 15. (en)Astringent.
 16. (en)Bitter.
 17. (en)Brutal.
 18. (en)Burning.
 19. (en)Cast-iron.
 20. (en)Consuming.
 21. (en)Deep.
 22. (en)Exquisite.
 23. (en)Extreme.
 24. (en)Ferocious.
 25. (en)Flaming.
 26. (en)Flash.
 27. (en)Forceful.
 28. (en)Frenetic.
 29. (en)Frenzied.
 30. (en)Fucking.
 31. (en)Fulminant.
 32. (en)Furious.
 33. (en)Excruciating.
 34. (en)Intense.
 35. (en)Passionate.
 36. (en)Rigid.
 37. (en)Rigorous.
 38. (en)Rude.
 39. (en)Smart.
 40. (en)Splitting.
 41. (en)Stiff.
 42. (en)Stormy.
 43. (en)Virulent.
 44. (en)Intensive.
 45. (en)Violently.
 46. (en)Severely.
 47. (en)Vehemently.
 48. (en)Passionately.

yeğin

 1. Zorlu, katı, şiddetli.
 2. Baskın, üstün, iyi
 3. Ölçülebilir bir büyüklüğün, özellikle bir alanın, bir kuvvetin ve bir erkenin, duyu organlarının etkilenmesi ile algılanır durumda olması.
 4. Zorlu, katı, şiddetli 2. Baskın, üstün. 3. Yiğit, güçlü, çalışkan. 4. Bereketli, bo5. İyiliği seven. 6. Yakışıklı, güzel, ince. 7. Uygun, yerinde.
 5. (en)Intense.
 6. (en)Ace.
 7. (al)Stark
 8. (fr)Intense

şiddetli acı

 1. (en)Anguish.

şiddetli açlık

 1. (en)Ravenous hunger.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şiddetli acışiddetli açlıkşiddetli akıntışiddetli akut respiratorik sendromşiddetli alkışlarşiddetli anemişiddetli arzuşiddetli biçimdeşiddetli cevapşiddetli çatışmaşiddetleşiddetle arzu etmekşiddetle arzu olunan şeyşiddetle aşıkşiddetle azarlamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın