şartname ne demek?

 1. Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen tarafın düzenlediği, her iki tarafın da uymayı üstlendikleri şartların tespit edildiği resmî belge.
 2. Bk. koşulluk
 3. (en)Specification.
 4. (en)List of conditions.
 5. (en)Contract.
 6. (en)Specifications.
 7. (en)Articles and conditions.
 8. (en)Document listing the terms of a contract.

koşulluk

 1. Yarışmaya çıkarılan bir yapı tasarısı ya da kent düzentasarını hazırlayacak olan kimselerin uyacakları kuralları gösteren ve yarışmayı açan ya da kamu işini, üsterme ya da sözleşmeyi yaptıran kurumca düzenlenen belge.

şart

 1. Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
 2. Bk. koşul.
 3. Bk. koşul
 4. (en)Necessarily.
 5. (en)Condition.
 6. (en)Stipulation.
 7. (en)String.
 8. (en)Must.
 9. (en)State.
 10. (en)Circumstance.

şart cümlesi

 1. Temel cümleyi yargı bildirmeden zaman, şart, sebep ve benzetme işlevi ile tamamlayan zarf görevindeki yardımcı cümle türü. Fiil kök ve gövdeleriyle ek-fiile -SA şart ekinin getirilmesi ile kurulur. Şart eki geniş zaman kipinden sonra da gelebilir: || Artık demir almak günü gelmişse zamandan || Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan (Y. K. Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz, s. 83). || — Az yer dolaşmadık. Hepsini uç uca getirsen, bir dünya eder (S. Çokum, Ağustos Başağı, s. 123). || İyi amma, a beyim, şöyle bakınsak, bir alay mekteb-i Âli denilen yerler var (M. Akif Ersoy, Safahat, s. 354). Eğer hariçteki seslerin bize kadar gelmesi mümkün olsa da bize sorsalar ki “güzellik nedir?” hiç düşünmeden; “bu yeşilliktir” diyeceğiz (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından: Diğer Nesirler, s. 99). Şüphesiz başka şartlar altında bir gecede böyle bir şeyle karşılaşsaydım, hayretten çıldırabilirdim (A. H. Tanpınar, Geçmiş Zaman elbiseleri, s. 91). İnsan yaptığı işe sade menfaati için girerse, yalnız onu düşünürse kendisini sonunda sizin gibi itham eder! (A. H. Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, s. 305). Sen bu beladan beni kurtarırsan ben de bir daha köylüyü hiç mi hiç geç koymam pamuğa (Y. Kemal, Ortadirek, s. 296). Monşer, asalet olmazsa, bu memleket batar (Ö. Seyfettin. Efruz Bey: Asiller Kulübü, s. 66) Okusaydı, iyi olurdu Gelmiş olsaydı haberimiz olurdu vb.
 2. Bk. koşul tümcesi
 3. Bk. koşullu yantümce
 4. (en)Conditional clause.
 5. (fr)Proposition conditionnelle

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şartşart cümlesişart değilşart ekişart etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın