şara ne demek?

 1. Danışma kurulu.
 2. (en)Rampart, wall, bulwark, the last trump, the trump of doom.
 3. Gönül alan.

danışma

 1. Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
 2. Danışılan yer, müracaat, enformasyon
 3. Konsültasyon.
 4. Bir öğrenciye, gücü oranında en iyi uyumu gerçekleştirebilmesi için,danışmanın okul ve çevre kaynaklarından yararlanarak yaptığı bireysel ve kişisel yardım.
 5. Bir öğrencinin karşılaştığı güçlüklerin nedenlerini tanımlama yolunu seçerek ya da seçmeden ona yapılan iyileştirici yardımın kişisel yönü.
 6. (en)Concultation.
 7. (en)Advisory.
 8. (en)Consultative.
 9. (en)Consultation.
 10. (en)Counsel.

şaraba alkol katmak

 1. (en)Dose.

şaraba benzer

 1. (en)Vinaceous

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şaraba alkol katmakşaraba benzerşarabı baharatla kaynatmakşarabın süzülmesişarabişarakmanaşarampolşaranişarapşarap açma ve servis ücretişarşar şarşaşa şa şaşabalakşabanşabanlaşma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın