şafak sökmek ne demek?

 1. Sabahleyin ortalık aydınlanmaya başlamak.
 2. (en)Dawn.

şafak sökmesi

 1. (en)Peep of day.

şafak serenadı

 1. (en)Aubade.

sökmek

 1. Bir şeyi bulunduğu yerden kuvvet kullanarak veya gevşeterek çıkarmak, çekip ayırmak
 2. Kurulmuş bir şeyi parçalarına ayırmak.
 3. Rüzgâr, sel, akarsu, bir şeyi yerinden çıkarmak, götürmek.
 4. Geçip gitmeye engel olan zorlukları atlatmak.
 5. Karışık bir yazıyı okumak
 6. Balgam vb.nin çıkması, akması kolaylaşmak.
 7. Ayırmak, uzaklaştırmak, vazgeçirmek
 8. Örülmüş, dikilmiş şeyin, örgüsünü veya dikişini ayırmak.
 9. (en)Unstitch.
 10. (en)Ravel.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şafak sökmesişafak serenadışafak atmakşafak fenomenişafak ötüşüşafakşafak vaktişafakaludşafakgünşafaklamakşafşaşa şa şaşabalakşabanşabanlaşmasökmeksökmesökme aletisökme giderlerisökmemeksöksökelsökelliksöbesöbe penceresöbeksöbüksöbüktekin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın