ışıyıcı ne demek?

  1. Işınım erkesi yayımlayan kaynak. bkz. ısıl ışır, seçmezışıyıcı, kara cisim, seçerışıyıcı.
  2. (en)Radiator.
  3. (al)Strahler
  4. (fr)Radiateur

ışıyıcılık

  1. (bir yüzeyin bir noktasında) : Bir noktayı çevreleyen sonsuz küçük yüzey parçasının yayımladığı ışınım akısının, bu yüzey parçacığının alanına bölümü. bkz. ışıksalışıyıcılık.
  2. (en)Radiant émittance (at a point of a surface).
  3. (al)Spezifische Ausstrahlung (in einem Punkt einer Fläche)

ışıyıcılık değeri

  1. Bkz. tümışıyıcılık değeri, tayfsalışıyıcılık değeri.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ışıyıcılıkışıyıcılık değeriışıyanışıyan boruışıyan borulu fırınışıyan enerjiışıyan erke
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın