ülkülük ne demek?

  1. Tutulan bir yola, benimsenen bir dâvaya, arkasından koşulan bir maksada işaret olan bir iki kelimelik söz. “Ölmek var dönmek yok” gibi.
  2. (fr)Devise

ülkül çözelti

  1. İki bileşeni karışınca ısı alıp vermeyen, karışma dağısı, derişikliklerinin logaritmalarına bağlı kuramsal çözelti türü.
  2. (en)Ideal solution.
  3. (fr)Solution idéale

ülkül gaz

  1. Özdecikleri arasında hiçbir kuvvet olmayıp, duru denklemi PV=nRT'ye uyan gaz.
  2. (en)Ideal gaz.
  3. (fr)Gaz parfait

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ülkül çözeltiülkül gazülküleştirilmeülküleştirilmekülküleştirilmiş imgeülküülkücüülkücülükülküdaşülküdaşlık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın