özdek ne demek?

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde.
 2. Kullanılmaya, harcamaya uygun, taşınması kolay eşya, ayniyat.
 3. İş yerlerinde eşya ve malzeme işleriyle ilgilenen bölüm, ayniyat.
 4. İnsanın çalışmasıyla bir amaç uğruna biçim verdiği veya yararlandığı doğal cisimler, nesneler.
 5. Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık.
 6. (Yalın anlamiyle) İnsanın çalışmasıyle bir erek uğruna biçim verdiği ya da yararlandığı doğal cisimler, nesneler. (Felsefede) 1- Temel özelliği yer kaplama olan varlık (Descartes). 2-(Tin, ruh ve düşünün karşıtı olarak) Duyularla algılanan cisimleri kuran töz; cisimsel olanın parçalanmaz bozulmaz tözü. 3- (Aristoteles felsefesinin özel kavramı olarak) Ancak bilim yoluyle gerçeklik kazanacak olan, henüz belirsiz olanak durumundaki şey: a. İlközdek (hyle proteprima materia) saltözdek, bütün şeylerin temelde bulunanı (hypokeimenon-substratum), kendiliğinden var olmayan, ancak biçimle etkinleşen gerçeklik, b. Sonözdek (hyle eskhate) ya da ikinciözdek (materia secunda): Biçim almışözdek.
 7. (en)Matter.
 8. (al)Staff
 9. (fr)Matière
 10. (la)Materia, materies

özdek alındısı

 1. Sayışmanlık ve tecimsel, özdek, döşeme, gereç ve yazışma gereçleri gibi mala ilişkin değerlerin sayışmanlık yazılımlarında temel tutulan ya da bunların koruncağa, tecimevine girişlerinde düzenlenen alındı.
 2. (en)Receipt of merchandise.
 3. (fr)Quittance de marchandise

özdek korunum yasası

 1. Özdeğin yoktan yaratılamayacağını ve yok edilemeyeceğini, bir dizi etkileşimler sonunda toplam kütlesinin değişmeden kalacağını belirten yasa.
 2. Özdeğin yoktan yaratılamayacağını ve yok edilemeyeceğini, bir dizi etkileşimler sonunda toplam kütlesinin değişmeden kalacağını belirten yasa.
 3. (en)Law of conservation of matter.
 4. (al)Gesetz der Erhaltung der Materie
 5. (fr)Loi de conservation de la matière

Türetilmiş Kelimeler (bis)

özdek alındısıözdek korunum yasasıözdek sayışmanlığıözdek yokoluşuözdekbiçimciliközdekçiözdekçi bilgi kuramıözdekçiliközdekliközdeklik in haliözdeciközdecik ağırlığıözdecik gram ağırlıközdecik sayısıözdecik topağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın