ölçek açısı ne demek?

  1. Bk. dihedral açı. (...)
  2. (en)Plane angle.
  3. (fr)Angle plan

dihedral açı

  1. (en)Dihedral angle.

ölçek ayırıcılığı

  1. Bir ölçeği oluşturan sınarların bir tutum sürekliliği üzerinde yüksek -sayıllı yada konumlu kişileri, düşük sayıllı yada konumlulardan ayırma özelliği.
  2. (en)Scale differential.

ölçek ayırımı yordamı

  1. Tekboyutlu bir ölçeğin gereksinmelerini karşıladığı gibi eşit görünen aralıkları bulunan ve ölçümün yoğunluğunu veren ölçek geliştirme yordamı.
  2. (en)Scale-discrimination technique.

açısı

  1. (en)Pain; ache, hurt, sting, gnawing, suffering, worry, heartbreak, sorrow, grief, misery, affliction, anguish, distress, pang.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölçek ayırıcılığıölçek ayırımı yordamıölçekölçek birimlerinin eşitliğiölçek çizgisiölçek çözümlemesiölçek dönüştürümüölçek ekonomileriölçek ekonomileri hipoteziölçek ekonomileri kuramıölçeğe göre artan getiriölçeğe göre artan maliyetlerölçeğe göre azalan getiriölçeğe göre azalan maliyetlerölçeğe göre getiriaçısıaçısındanaçısalaçısal açıklıkaçısal aralıkaçısal avansaçısal bölgeaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın