çilecilik ne demek?

 1. Dinî amaçlarla ve törelere bağlı olarak doğal eğilimleri ve beden isteklerini yenmek için isteyerek acı çekme.
 2. (Yun. askeinden) : 1- (Genel olarak) Töresel, dinsel ereklerle, doğal eğilimleri, içgüdüleri elden geldiğince azaltmaya çalışmak üzere, kendini yenme alıştırmaları yapma. 2- (Özel olarak) Dinsel ahlâkta günahları bağışlatmak (kefaret) ya da beden isteklerini yenmek üzere istençli olarak acı çekme.
 3. (en)Ascetism.
 4. (fr)Ascétisme

çileci

 1. Kendini birçok şeyden yoksun bırakarak tapı-nan kimse.
 2. (en)Ascetic.

çile

 1. Zahmet, sıkıntı, eziyet.
 2. Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem.
 3. İpek, yün, pamuk vb. her türlü iplik demeti.
 4. Yay kirişi.
 5. Zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan 40 günlük ibadet.
 6. Eziyet. Sıkıntı.
 7. (en)Suffering.
 8. (en)Trial.
 9. (en)Ordeal.
 10. (en)Hank.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çileciçileçile çekmekçile doldurmakçileden çıkaran
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın