çap kılavuzu ne demek?

 1. Yatakları birbirine uydurmak için kullanılan sert çubuk.
 2. (en)Boring bar.

çap

 1. Cisimlerin genişliği, kutur
 2. Büyüklük.
 3. Ölçü, ölçek
 4. Yapının veya arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita.
 5. Bilgi, deneyim ve yeteneklerin tümü
 6. Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası.
 7. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı.
 8. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı bir biçimde.
 9. Bir çemberin özeğinden geçen bir doğrunun çemberi kestiği iki nokta arasındaki uzaklık.
 10. Yivli setli namlularda karşılıklı iki set arasındaki mesafe, yivsiz setsiz silahlarda ise namlu iç genişliğini ifade eden kalibre veya milimetre cinsinden tanımlanan ölçü.

çap artımı

 1. Ağacın çapından oluşan artma miktarı. (Ormancılık)
 2. (en)Diameter increment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çapçap artımıçap olarakçap pergeliçapaçapa agziçapa aitçapa dikimiçapa halkasıçapa kaldıran mataforaÇAçabaçaba gerektirmeyençaba göstermekçaba harcakılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmazkılavuzutemizlekılavuzkılavuz açıklamakılavuz ayarlarıkılavuz bekkılavuz çavuşkılavunkılakılaakılaçkıladekılafet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın