çıkmaz ayın son çarşambası ne demek?

 1. (şaka) hiç gerçekleşmeyecek bir zaman.
 2. Şaka işin hiçbir zaman yapılmayacağını anlatan bir söz.
 3. (en)Manana.

çıkmaz

 1. Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan yol, sokak
 2. Çözüme ulaşmayan, çözüm yolu olmayan.
 3. (Yun. Aporia: a = sız, poros = yol, köprü, çıkış) : Bir sorunda çözüme varmanın olanaksızlığı durumu; çıkış yolunun olmayışı.
 4. (en)Aporia.
 5. (en)Dead-end.
 6. (en)Inerasable.
 7. (en)Dead.
 8. (en)Dead end.
 9. (en)Deadlock.
 10. (en)Quicksand.

çıkmaz ayın son perşembesinde

 1. (en)On the Greek kalends, on the greek calends.

ayın

 1. Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı.
 2. Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder.
 3. (en)Ceremony, rite, service; litany, observance, ordinance, ritual, sacrament.

son

 1. Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
 2. En arkada bulunan.
 3. Artık ondan ötesi veya başkası olmayan
 4. Uç, sınır.
 5. Olanca
 6. Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet.
 7. Olum.
 8. Etene.
 9. Etene.
 10. Bk. eş

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çıkmazçıkmaz ayın son perşembesindeçıkmaz konuçıkmaz mürekkepçıkmaz sokakçıkmaza girmekçıkmaza girmişçıkmaza sokmakçıkmazdaçıkmazda olmakçıkmaçıkma desteğiçıkma durumuçıkma durumu ekiçıkma grubuayınayın batışıayın biçimini değiştirmesiayın doğmasıayın doğuşuayın evreleriayın on dördüayın on dördü gibiayın ötesindekiayın suratıayıayı balığıayı eğiticisiayı elmasıayı fındığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın