soykök ne demek?

  1. Köklü bir soydan gelen.

soyka

  1. Ölünün üzerinden çıkan giysi.
  2. Tüyleri alacalı, küçük bir karga türü.

soykal

  1. Her zaman soylu kal.
  2. Soy-kal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

soykasoykalsoykansoykası batasıcasoykırımsoysoy ağacısoy ağacındaki yersoy asma, soyuna çekersoy bean
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın