niktitant zar ne demek?

 1. Kuşlarda, sürüngenlerde, bazı memelilerde ve keski solungaçlı balıkların birçoğunda göz kapağının altında ya da gözün iç tarafında ileri geri açılıp kapanabilen bir zar, üçüncü göz kapağı.
 2. (en)Nictitating membrane.
 3. (fr)Pupiére nictitante
 4. (la)Nictare: göz kırpma

niktitan membran

 1. Bazı hayvanlarda üçüncü göz kapağını oluşturan zar
 2. (en)Nictitatmembrane

niktitans

 1. Göz kırpma, açılıp kapanma.
 2. Göz kırpma, açılıp kapanma.Dgr.: anat. nictitans
 3. (la)Nictitans

zar

 1. İnce perde veya örtü.
 2. İnce ve yumuşak yaprak biçimindeki organlar ve organ bölümleri, çeper.
 3. Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi, plastik vb. maddelerden küp olarak yapılan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı.
 4. Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka, cidar, çeper.
 5. Kadınların örtündükleri çarşaf, car (II).
 6. Titreşerek ses üreten ince metal yaprak.
 7. Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.
 8. Sestoplarda, sesyayarda üzerine gelen ses dalgaları ya da elektrik akımına uygun titreşimler yapan parça.
 9. Hücrezarı.
 10. Bir dokuyu saran ince tabaka.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

niktitan membranniktitansniktitasyonniktinastiniktafoniniktaljiniktalopniktalopiniktasyonzarzar zorzar almakzar atmazar atma kabızar atmakzar bağlamakzar boşlukzar elektrotzar gelmekzaafzaaf ilezaafa uğramakzaafı surizaar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın