köşlük ne demek?

 1. Sevinçli, mutlu.
 2. (en)Happy.
 3. (en)Joyful.

köşe

 1. Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye.
 2. İki duvarın birleştiği girintili veya çıkıntılı yer
 3. İki sokağın veya caddenin kesiştiği yer
 4. Bölüm, yer veya yan
 5. Kuytu, tenha veya ücra yer.
 6. Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer
 7. Futbol alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, korner.
 8. (Bak: Kuşe)
 9. İki ya da daha çok sayıdaki metal parçanın birbirlerine bağlandığı yer.
 10. (en)Corner.

köşe aksanları

 1. (en)Corner accents

Türetilmiş Kelimeler (bis)

köşeköşe aksanlarıköşe atışıköşe bağlantısıköşe basamağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın