in 2 ne demek?

  1. Içeride; içeriye; içine. evde. görev başŸında. mevsimi gelmişŸ. moda, gözde. "

in 1

  1. Edat içinde, -de, -da: in the box kutuda. in the envelope zarfın içinde. içine, -e, -a: Put it in your pocket. Cebine koy. içinde, -de, -da, durumunda, halinde: in poverty yoksulluk içinde. in panic panik halinde. iken, -ken: in writing the book kitabı yazarken. ile: in anger öfkeyle. in haste aceleyle. olarak: He wrote an article in response to his critics. Kendisini eleşŸtirenlere cevap olarak bir makale yazdı. bakımından, açısından, -ce, -ca: In quality, his writings surpass those of his contemporaries. Onun yazıları nitelik açısından çağŸdaşŸlarınınkinden üstün. -den yapılmışŸ: The book was bound in leather. Kitabın cildi deriden yapılmışŸ. ile, kullanarak: written in pencil kurşŸunkalemle yazılmışŸ. upholstered in blue mavi renkle döşŸenmişŸ. 10. -li, -lı: in a fur coat kürk mantolu. in uniform üniformalı.

in 3

  1. Iktidardaki. elinde. içeri doğŸru yönelen. çok moda olan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

in 1in 3in 4in a bad conditionin a bad fixinin a bad lightin a bad moodin a bad temperin a bad wayii 0i accepti adore youi agree2 4 dalgalık2 numaralı vergi cetvelleri2 Vinil 5 etilpiridin2,2,2 trikloroetilalkol2,4,6 triklorofenol20023 s rna24 frames per second250 kg2521 SKababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın