gönlü ile oynamak ne demek?

 1. Sever görünüp eğlenmek.

sever

 1. Seven (kimse).
 2. Sevgi duyar, sevecen.
 3. (en)To make a separation or distinction; to distinguish.
 4. (en)Set or keep apart; 'sever a relationship'.
 5. (en)Cut off from a whole; 'His head was severed from his body'; 'The soul discerped from the body'.
 6. (en)Fond.
 7. (en)To cut or break open or apart; to divide into parts; to cut through; to disjoin; as, to sever the arm or leg.
 8. (en)To keep distinct or apart; to except; to exempt.
 9. (en)To disunite; to disconnect; to terminate; as, to sever an estate in joint tenancy.
 10. (en)To suffer disjunction; to be parted, or rent asunder; to be separated; to part; to separate.

gönlü akmak

 1. Birine karşı güçlü sevgi duymak.
 2. Birine karşı güçlü sevgi duymak

gönlü alinabilir

 1. (en)Conciliable

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

oynamak

 1. Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak
 2. Herhangi bir tutku, ilgi vb. sebeple bir şeye kendini vermek
 3. Kımıldamak, hareket etmek.
 4. Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak.
 5. Bir film, oyun vb.nde rol almak
 6. Film gösterilmek.
 7. Tiyatro eseri sahneye konmak
 8. Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek
 9. Oyuncunun gerekli ses uygulayımı ve gövde hareketleri ile bir oyun kişisini canlandırması ya da göstermesi.
 10. Oyunluktaki belirli bir kişiyi canlandırmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gönlü akmakgönlü alinabilirgönlü bolgönlü bulanırgönlü bulanmakgönlü çekmekgönlü çelinmekgönlü çökmekgönlü dargönlü darlıkgöngöncügönçgönçlükgönderileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın