difüzyonizm ne demek?

 1. Bk. yayılımcılık
 2. Bk. yayılmacılık.

yayılımcılık

 1. Emperyalizm.
 2. Bk. emperyalizm
 3. Halkbilim ürünlerinin yalnızca yayılım oluşumuna uygun bir biçimde toplumlar arasında yayıldığını savunanların ileri sürdükleri kuram. bk. yayılım.
 4. (en)Diffusionism.
 5. (fr)Diffusionisme

difüzyon

 1. Moleküllerin kinetik enerjileri sebebiyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri.
 2. Geçiş
 3. Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi.
 4. Bk. yayınım
 5. Moleküllerin ya da iyonların yüksek konsantrasyonlu bir alandan düşük konsantrasyonlu alana geçişleri.
 6. Bk. yayılma (II)
 7. Molekül, iyon gibi taneciklerin yüksek yoğunluklu bir alandan düşük yoğunluktaki bir alana doğru net akışı. Derişim farkı artışı, moleküllerin küçük oluşu, difüzyon bölgesinin yüzey alanının büyük olması, ısı artışı gibi faktörler difüzyon hızını artırır.
 8. Bk. yayılma
 9. Moleküllerin veya iyonların hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi.
 10. (en)Diffusion.

difüzyon akımı

 1. [ difüzyon akımı, id] Bir polarografik dalgada sınır akım ile artık akım arasındaki fark.
 2. (en)Diffusion current.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

difüzyondifüzyon akımıdifüzyon besleme suyudifüzyon engelidifüzyon gücüdifüzyometre
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın