argo adileştirmek ne demek?

 1. (en)Camp

camp

 1. Bk. halkasal adenozin monofosfat
 2. Döngüsel adenozin monofosfat.
 3. (en)Cyclic adenosine monophosphate, cAMP.
 4. (en)CAMP.
 5. Bayağı veya gülünç hareketlerde bulunan kimse
 6. Adilik
 7. Bayağı eser
 8. Adi, gülünç, bayağı, kendini gülünç bir şekilde gösteren
 9. Dikkati çekmek için göz alıcı bir şekilde giyinmek ve davranmak
 10. Argo adileştirmek

argo

 1. Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı.
 2. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin kullanıldığı söz veya deyim.
 3. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.
 4. Kullanılan ortak dilden ayrı olarak, belirli toplulukların, sesbilgisi, yapıbilgisi, sözdizimi ve anlam bakımından özellikler gösteren dili veya sözcük dağarcığı: Uçlanmak (vermek) , papel (para) , tüymek (kaçmak) , çakmak (sınıfta kalmak veya anlamak) vb.
 5. Bk. kabadil
 6. Fr. Bir meslek veya topluluk sınıfı arasında kullanılan özel söz.
 7. (en)Slangy.
 8. (en)Vernacular.
 9. (en)Slang.
 10. (en)Cant.

argo adam

 1. (en)Hombre

adileştirmek

 1. Adileşmesine yol açmak.
 2. (en)Vulgarize.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

argoargo adamargo aldatmaargo arsızlıkargo bir bakışargo bir paket esrarargo bir sterlinargo boks eldiveniargo bomba gibi patlamakargo burunargargaçargaç aralığıargaçlamaargaçlamakadileştirmekadileştirmeadileştirmemekadileştiradileşmeadileşmekadileşmemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın