NND Sözlük

Ana Sayfa > zarf nedir, zarf ne demek (zarf nnd)

zarf nedir, zarf ne demek?

zarf   US UK

 1. Kap, kılıf, sarma.
 2. İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese
  Örnek: Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler. A. Haşim
 3. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap
  Örnek: Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi. R. Enis
 4. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.
 5. Bk. belirteç
 6. Değiştirime uğramış bir dalganın en uç bölümlerini yani genliğin üst bölümlerini gösteren eğri.
 7. Virüs tarafında kodlanan proteinlerle tomurcuklanma sırasında hücreden alınan lipoprotein tabakadan oluşan ve bazı virüs ailelerinde kapsit yapının üzerinde bulunan yapı ögesi.
 8. (en) Envelope.
 9. (en) An ornamental metal cup-shaped holder for a hot coffee cup.
 10. (en) Adverbial.
 11. (en) Adverb.
 12. (en) Calyx.
 13. (en) Cartridge.
 14. (en) Cover.
 15. (en) Receptacle.
 16. (en) Sheath.
 17. (en) Case.
 18. (en) Jacket.
 19. (en) Adverb belirteç.
 20. (en) Metallic cuplike stand used for holding a finjan.
 21. (al) Hüllkurve
 22. (fr) Enveloppe
 23. Kahve fincanı zarfı.

belirteç (nedir ne demek)

 1. Zarf.
 2. (Derleme.. katmaç) Bir eylemin, bir sıfatın ya da bir başka belirtecin anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen sözcük: Çok konuşuyor; Erken gelince şaşırdık; En iyi arkadaş kitaptır; En fazla kazanan en çok çalışandır vb.
 3. Çizgisel denklem takımlarının çözümü için konulmuş işlemsel bir kural; n'inci dereceden birbelirteç, n dikeç ve n dizeç olarak öbeklenmiş n2 sayılı bir çizelge oluşturur.
 4. Ortamın hidrojen iyon konsantrasyonuna göre renk değiştiren zayıf organik asit veya bazlar, indikatör.
 5. Yemlerde doğal olarak bulunan, sindirim kanalından çok az emilen, gerçekte gübrede değişmemiş olarak tamamen bulunabilen, lignin, kromojen, silisyumdioksit, slika gibi dış indikatörler veya krom oksit, demir oksit ve baryum sülfat gibi iç indikatörlerle teorik sindirilebilirlik ve kuru madde tüketimini hesaplamada kullanılan maddeler.
 6. Bulunduğu yerin niteliği hakkında bilgi veren işaretleyici, markır. Üç şekilde kullanılabilir.
 7. Kromozomda yeri ve işlevi bilinen bir genin, başka bir genin haritalanmasında.
 8. Antijenik belirteç olarak hücre tiplendirmesinde.
 9. Dna, RNA veya protein belirteçler, bilinen uzunlukta veya nitelikte parçacıklar olup çözümlemelerde kullanılabilir.
 10. Bazı durumlara karşı duyarlılık göstererek veya cevap oluşturarak o durumlar hakkında ipucu veren, belirleyici, indikatör.
 11. (en) Adverb zarf.
 12. (en) Reagent.
 13. (en) İdentifier.
 14. (en) Adverb.
 15. (en) Determinant.
 16. (en) İndicator, marker.
 17. (en) İndicator.
 18. (al) Determinante
 19. (fr) Adverbe
 20. (fr) Déterminant

kap (nedir ne demek)

 1. Aşık kemiği.
 2. İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne.
 3. Kap kacak.
 4. Türlü şeylerin taşınması veya saklanması için kullanılan torba, kılıf, çanta, sepet, sandık vb.
 5. Kapak, cilt.
 6. Gövdeyi omuzların üstünden çepeçevre saracak biçimde yapılmış olan bir tür üst giysisi.
 7. Kadınların giydiği kolsuz üstlük.
 8. Aşık kemiği.
 9. Bir aygıtın verimini olumsuz yönde etkileyebilecek iç ve dış kaynaklı elektromanyetik alanların etkilerine karşı o aygıtın gerekli görülen yerlerini kaplayan iletken gereç.
 10. (en) Case.
 11. (en) Holder.
 12. (en) Basin.
 13. (en) Cover.
 14. (en) Folder.
 15. (en) Cape , headland.
 16. (en) Foreland, piece of land jutting out into the sea, land located in front.
 17. (en) Container.
 18. (en) Vessel.
 19. (en) Utensil.
 20. (en) Binder.
 21. (en) Cape.
 22. (en) Hollowware.
 23. (en) Jacket.
 24. (en) Receptacle.

kılıf (nedir ne demek)

 1. Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap
  Örnek: Bütün vücudu sanki ziftten bir kılıf içine tıkılmış gibi idi. Y. K. Karaosmanoğlu
 2. Yolsuz bir işe bulunan sudan gerekçe.
 3. Hem filaryal nematodların mikrofilerlerini hem de kancalı kurt larvalarının etrafını saran kılıf.
 4. Kunnus.
 5. Yakıtı çevreleyerek, fisyon ürünlerini tutmaya yarayan, paslanmaz çelik ya da alüminyum-zirkonyum alaşımlı koruyucu.
 6. (en) Fig leaf.
 7. (en) Cosy.
 8. (en) Scabbard.
 9. (en) Condom prezervatif.
 10. (en) Holster.
 11. (en) Shuck.
 12. (en) Can.
 13. (en) Case.
 14. (en) Cover.
 15. (en) Sheath.
 16. (en) Envelope.
 17. (en) Tunica.
 18. (en) Casing.
 19. (en) Dust cover.
 20. (en) Garment.
 21. (en) Guise.
 22. (en) Husk.
 23. (en) Slipcover.
 24. (en) Tick.
 25. (fr) Gaine

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.017