NND Sözlük

Ana Sayfa > zıt nedir, zıt ne demek (zıt nnd)

zıt nedir, zıt ne demek?

zıt

 1. Karşıt, ters
  Örnek: ... devam ediyor, birbirine zıt birçok şeyler söylüyordu. Ö. Seyfettin
 2. Bk. karşıt
 3. (en) Adverse.
 4. (en) Antithetic.
 5. (en) Antithetical.
 6. (en) Conflicting.
 7. (en) Converse.
 8. (en) Counter.
 9. (en) Diametrical.
 10. (en) Jarring.
 11. (en) Negative.
 12. (en) Opponent.
 13. (en) Opposed.
 14. (en) Opposite.
 15. (en) Polar.
 16. (en) Reverse.
 17. (en) Antipole.
 18. (en) Anti-.
 19. (en) Athwart.
 20. (en) Abhorrent.
 21. (en) Alien.
 22. (en) Contrary.
 23. (en) Damning.
 24. (en) Converse karşıt.
 25. (en) The opposite.
 26. (en) The converse.
 27. (en) The contrary.
 28. (en) Antithesis.
 29. (en) Antipack.
 30. (en) Antagonistic.
 31. (en) Anti.
 32. (en) Contra.
 33. (en) Derogative.
 34. (en) Derogatory.
 35. (en) İnimical.
 36. Sivilce, siyah nokta, ergenlik sivilcesi (Argo)

karşıt (nedir ne demek)

 1. Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.
 2. Birbirlerinin biçimsel (çelişik) olarak değil, içerikçe karşısına konmuş (kavramlar). (Ör. Ak-kara, doğru-yanlışkarşıt kavramlardır; oysa ak'ın çelişiği ak-olmayan'dır.)
 3. Öznesi ve yüklemi aynı olan, ama biri olumlu öteki olumsuz olan iki tümel önermenin birbiri karşısındaki durumu. (Ör. "Bütün insanlar ölümlüdür." "Hiç bir insan ölümlü değildir." Olumsuzluk yüklemin içinde de dile getirilebilir: "Bütün insanlar ölümsüzdür." gibi.)
 4. (en) Contradictory.
 5. (en) Adverse.
 6. (en) Abhorrent.
 7. (en) Alien.
 8. (en) Anti.
 9. (en) İn disagreement.
 10. (en) Retrograde.
 11. (en) Antagonistic counter.
 12. (en) Contrary.
 13. (en) Opposite.
 14. (en) Reciprocal.
 15. (en) Antipathetic.
 16. (en) Antipathetical.
 17. (en) Antithetic.
 18. (en) Antithetical.
 19. (en) Converse.
 20. (en) Cross.
 21. (en) İnimical.
 22. (en) Jarring.
 23. (en) Opponent.
 24. (en) Opposed.
 25. (en) Reciprocating.
 26. (en) Reverse.
 27. (en) Athwart.
 28. (en) Objector.
 29. (en) Anti-.
 30. (en) Contra-.
 31. (en) Contra.
 32. (fr) Contraire
 33. (la) Contrarius

karşıt ters (nedir ne demek)

 1. (en) Contrapositive.
 2. (fr) Contraposition

ters (nedir ne demek)

 1. Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
 2. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası
  Örnek: Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu. Ç. Altan
 3. Kesici bir aletin kesmeyen yanı
  Örnek: Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar. M. Ş. Esendal
 4. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz
  Örnek: Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama. H. C. Yalçın
 5. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert
  Örnek: Ters adamın işi de ters gider. M. Ş. Esendal
 6. Bir şeyin aksi, karşıtı.
 7. Hayvan pisliği.
 8. (en) İnverted.
 9. (en) İnverse.
 10. (en) Upside-Down.
 11. (en) Backward.
 12. (en) Adverse.
 13. (en) Wrong.
 14. (en) Opposite.
 15. (en) Opposing.
 16. (en) Bad-Tempered.
 17. (en) Cranky.
 18. (en) Grumpy.
 19. (en) Unfavorable.
 20. (en) Unfavourable.
 21. (en) Acrimonious.
 22. (en) Agley.
 23. (en) Amiss.
 24. (en) Alien.
 25. (en) Brusque.
 26. (en) Cross.
 27. (en) Crusty.
 28. (en) Droppings.
 29. (en) Forbidding.
 30. (en) Reverse of sth.
 31. (en) Back of sth.
 32. (en) Opposite or other side.
 33. (en) Edge.
 34. (en) Or end.
 35. (en) İnverse or opposite of sth.
 36. (en) Blunt edge.
 37. (en) Abrupt.
 38. (en) Acerbic.
 39. (en) Reverse.
 40. (en) Awkward.
 41. (en) Awry.
 42. (en) Bloody-Minded.
 43. (en) Churlish.
 44. (en) Contradictory.
 45. (en) Contrary.
 46. (en) Converse.
 47. (en) Coun.
 48. (en) Fretful.
 49. (en) Moody.
 50. (en) Over.
 51. (en) Perverse.
 52. (en) Sour.
 53. (en) Surly.
 54. (en) Tart.
 55. (en) Ugly.
 56. (en) Untoward.
 57. (en) Upside down.
 58. (en) Anti.
 59. (en) Bloody minded.
 60. (en) Counter.
 61. (en) Crabbed.

ter (nedir ne demek)

 1. Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
  Örnek: O kadar sırsıklam ter içinde idi ki cesaret edemedi. Y. K. Karaosmanoğlu
 2. (en) Perspiratory.
 3. (en) Excreta.
 4. (en) Ter signifying three times, thrice.
 5. (en) Combining form from.
 6. (en) Condensation.
 7. (en) Moisture gathered in drops on the surface of an object.
 8. (en) See Tri-,.
 9. (en) Tertiary Entrance Rank.
 10. (en) Tax-Equivalent regime.
 11. (en) Triple Ejector Rack.
 12. (en) Itu terminology indicating a second enhancement to an existing communications recommendation Derived from the French and Latin word for 'third' For example, 'V 27 ter' is the second enhancement to V 27.
 13. (en) Lather.
 14. (en) Sudoriferous.
 15. (en) Sweat.
 16. (en) Perspiration.
 17. (en) Sudation.
 18. (en) Transpiration.
 19. (en) Similar to 'bis' Means new, improved and revised.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011