NND Sözlük

Ana Sayfa > yuvarlak solucanlar nedir, yuvarlak solucanlar ne demek (yuvarlak solucanlar nnd)

yuvarlak solucanlar nedir, yuvarlak solucanlar ne demek?

yuvarlak solucanlar

 1. Sert bir kitinle örtülü vücutları halkasız, uzunlamasına yuvarlak ve genellikle ince solucanlar topluluğu.
 2. (Yun. helmins: solucan; nematos: iplik) Çok hücrelilerin (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, ilkel solucanlar (Scolecida) dalından, kirpiksiz bir deri ile örtülü olan vücutları bölmesiz bir silindir biçiminde olan, anüsleri oluşmuş, vücutlarındaki hücre sayısı sabit ve belirli olduğu için yenilenme (rejenerasyon) yetenekleri bulunmayan, daima eşeyli çoğalan, başkalaşıma rastlanabilen, iplik solucanları (Nematoda) ve rotatorlar (Rotatoria) gibi iki önemli takımı bulunan ilkel bir sınıf. Nemathelminthes.
 3. Sert bir kitinle örtülü vücutları halkasız, uzunlamasına yuvarlak ve genellikle ince solucanlar topluluğu; ipsi solucanlar.
 4. Aschelminthes şubesinde, Nematoda sınıfında bulunan uzunluğu 0. 3 mm ile 8. 5 m arasında değişen iki ucu sivrilerek sonlanan, silindirik, uzunlamasına kaslara sahip, toprakta, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, bitki, insan ve hayvanlarda parazitlenen, dioik, erkekleri dişilerinden daha kısa olan, çift taraflı simetrik, segmentsiz, hipodermis tarafından oluşturulan kütikülayla çevrili, gömlek değiştiren canlılar, nematod.
 5. Uzunluğu 0,3 mm ile 8,5 m arasında değişen toprakta, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, bitki, insan ve hayvanlarda parazitlenen, dioik, erkekleri dişilerinden daha kısa olan, bilateral simetrik, segmentsiz, hipodermis tarafından oluşturulan kütikülayla çevrili, gömlek değiştiren helmintlerin bir kolu, yuvarlak kurtlar.
 6. (en) Nemathelmints, aschelmints, roundworms,.
 7. (en) Roundworms.
 8. (en) Nematodes, threadworms, roundworms.
 9. (al) Schlauchwürmer, Rundwürmer
 10. (al) Rundwürmer
 11. (fr) Vers ronds, némathelminthes
 12. (fr) Vers ronds
 13. (la) Aschelminthes
 14. (la) Nemathelminthes

yuvarlak (nedir ne demek)

 1. Top veya küre biçiminde olan, müdevver.
 2. Top veya küre biçiminde toparlak şey.
 3. (en) Annular.
 4. (en) Circular.
 5. (en) Conglobate.
 6. (en) Orbicular.
 7. (en) Rotund.
 8. (en) Rotundate.
 9. (en) Round.
 10. (en) Domed.
 11. (en) Full.
 12. (en) Knobbly.
 13. (en) Spherical.
 14. (en) Globular.
 15. (en) Globe.
 16. (en) Sphere.
 17. (en) Ball.
 18. (en) Disc.
 19. (en) Disk.

solucanlar (nedir ne demek)

 1. Halkalılardan, yer solucanı, tenya, askarit gibi, vücutları uzun, yumuşak ve ayaksız hayvanları içine alan takım.
 2. (Yun. oligos: az; khaite: kıl) Halkalısolucanlar (Annelida) dalının, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfından, vücutları uzun ve birbirine benzeyen bölütlerden yapılmış, deri çukurlarından kitin kıllar çıkan, eşeysel olgunlaşma sırasında üreme açıklıkları çevresinde semer (klitellum) denen bezli ve şişkin bir bölge oluşan, hepsi er dişi, yenilenme yetenekleri çok yüksek, nemli topraklarda ya da sularda yaşayan türleri olan bir takım. Yer solucanı (Lumbriccus terrestris), tubifeks (Tubifex) iyi bilinirler.
 3. Uzun, iki yanlı bakışık vücutları, düğümlü sinir aygıtları, özel kan damarları, karışık üreme ve boşaltım örgenleri bulunan omurgasız hayvanlar kökü.
 4. Halkalı solucanlar (Annelida) dalının, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfından, vücutları uzun ve birbirine benzeyen bölütlerden yapılmış, deri çukurlarında kitin kıllar çıkan, eşeysel olgunlaşma sırasında üreme açıklıkları çevresinde semer (klitellum) denen bezli ve şişkin bir bölge oluşan, hepsi er dişi, yenilenme yetenekleri çok yüksek olan, nemli topraklarda veya sularda yaşayan türleri olan bir takım.
 5. (en) Earthworms.
 6. (en) Worms.
 7. (al) Oligochäten
 8. (al) Würmer
 9. (fr) Oligochètes
 10. (fr) Vers
 11. (la) Oligochaeta
 12. (la) Vermes

solucan (nedir ne demek)

 1. Yuvarlak veya yassı, uzun kurtlara verilen genel ad.
 2. Lar köküne bağlı omurgasız hayvanların genel adı.
 3. Platyhelminthes, Annelida, Acanthocephala ve Aschelminthes şubelerinde bulunan yumuşak gövdeli, çıplak, uzunlamasına vücut yapısına sahip omurgasız canlılar, vermis.
 4. (en) Angleworm.
 5. (en) Earthworm.
 6. (en) Worm.
 7. (en) Ascarid.
 8. (en) Roundworm.
 9. (al) Wurm
 10. (fr) Ver
 11. (la) Vermis

sert (nedir ne demek)

 1. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı.
 2. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen
  Örnek: Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor. T. Buğra
 3. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı.
 4. Güçlü kuvvetli
  Örnek: Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla ilerledi. M. Ş. Esendal
 5. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
 6. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan
  Örnek: Birçokları beni dik ve sert olduğum için belki sevmiyorlardı. M. Ş. Esendal
 7. Gönül kırıcı, katı, ters
  Örnek: ... sarardı, dudakları titredi, ama adam sert bir davranışla kadehi kadının eline tutuşturdu. H. E. Adıvar
 8. Hırçın, öfkeli, hiddetli, gönül kırıcı
 9. Aşağı getirmek.
 10. Sertlik özelliği gösteren.
 11. (en) Acrimonious.
 12. (en) Boisterous.
 13. (en) Curt.
 14. (en) Dour.
 15. (en) Ferocious.
 16. (en) Fresh.
 17. (en) Potent.
 18. (en) Brisk.
 19. (en) Crabby.
 20. (en) Craggy.
 21. (en) Draconian.
 22. (en) Generous.
 23. (en) Heavy handed.
 24. (en) High.
 25. (en) Keen.
 26. (en) Hard line.
 27. (en) Hard.
 28. (en) Stiff.
 29. (en) Tough.
 30. (en) Strong.
 31. (en) Unshaded.
 32. (en) Brisk, boisterous.
 33. (en) Short.
 34. (en) Round.
 35. (en) Firm.
 36. (en) Sharp.
 37. (en) Strict.
 38. (en) Harsh.
 39. (en) Drastic.
 40. (en) Severe.
 41. (en) Violent.
 42. (en) Brutal.
 43. (en) Acrid.
 44. (en) Adamant.
 45. (en) Astringent.
 46. (en) Austere.
 47. (en) Bitter.
 48. (en) Bossy.
 49. (en) Cast-iron.
 50. (en) Caustic.
 51. (en) Crusty.
 52. (en) Cutting.
 53. (en) Exact.
 54. (en) Exacting.
 55. (en) Fierce.
 56. (en) Flinty.
 57. (en) Forbidding.
 58. (en) Get-tough.
 59. (en) Granite.
 60. (en) Grim.
 61. (en) Gruff.
 62. (en) Heady.
 63. (en) Leathery.
 64. (en) Pungent.
 65. (en) Repressive.
 66. (en) Rigid.
 67. (en) Rigorous.
 68. (en) Rough.
 69. (en) Rude.
 70. (en) Scathing.
 71. (en) Smart.
 72. (en) Starchy.
 73. (en) Steely.
 74. (en) Stern.
 75. (en) Stony.
 76. (en) Surly.
 77. (en) Turbulent.
 78. (en) Uncharitable.
 79. (en) Unkind.
 80. (en) Vehement.
 81. (en) Vitriolic.
 82. (en) Biting.
 83. (en) Hurtful.
 84. (en) Brusque.
 85. (en) Abrupt.
 86. (en) Pung.
 87. (en) Nipping.
 88. (fr) Dur

örtülü (nedir ne demek)

 1. Örtüsü olan
  Örnek: Orta yaşlı, başı örtülü bir kadın yanımda duruyor. R. H. Karay
 2. Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış
  Örnek: Yerler yemyeşil ve ıslak bir çimenle örtülü. A. Haşim
 3. Açıklama yapmadan, kapalı olarak, müphem.
 4. (en) Veiled.
 5. (en) Wrapped.
 6. (en) Under cover.
 7. (en) Buried.
 8. (en) Closed.
 9. (en) Hidden.
 10. (en) Covert.
 11. (en) Covered.
 12. (en) İmplicit.
 13. (en) Masked.
 14. (en) Shut.
 15. (en) Clad.
 16. (en) Coated.
 17. (en) Mantled.
 18. (en) Muffled.
 19. (en) Submerged.
 20. (en) Submersed.
 21. (en) Thick with.
 22. (en) Hushed up.
 23. (en) Concealed.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.015