NND Sözlük

Ana Sayfa > yumuşak damak nedir, yumuşak damak ne demek (yumuşak damak nnd)

yumuşak damak nedir, yumuşak damak ne demek?

yumuşak damak

 1. Damağın boğaza yakın bölümü.
 2. Bk. art damak
 3. Ağız boşluğunu yutak boşluğundan ayıran, hareketli ve sert damağın arkasındaki damak kısmı, palatum molle, palatinum molle, velum palatinum, damak yelkeni. Erkek develerde kızgınlık anında şişip kızaran bir özelliğe sahiptir.Dgr.: anat. palatum molle
 4. (en) Velum.

art damak (nedir ne demek)

 1. Damağın arka bölümü.
 2. Ağız boşluğunun üst kısmını çevreleyen kubbemsi yapıdaki damağın g, k, ğ, ñ gibi kalın sıradan ünsüzlerin boğumlanmalarında görev alan arka tarafı. Damağın yumuşak bölgesi durumundaki art damağın gerideki ucunu oluşturan kısmı, boğaza doğru sarkan küçük dil’dir. Karşıtı ön damak’tır.
 3. (en) Soft palate, velum.
 4. (fr) Voile su palais

yumuşak (nedir ne demek)

 1. Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı.
 2. Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı.
 3. Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran
  Örnek: ... yumuşak lepiska saçlarına amiyane bir perişanlık gelmişti. Y. K. Karaosmanoğlu
 4. Kolaylıkla işlenebilen
  Örnek: Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış. M. Ş. Esendal
 5. Kolay çiğnenen, kolay kesilen.
 6. Ilıman (iklim), sert karşıtı.
 7. Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.
 8. Okşayıcı, tatlı, hoş
  Örnek: Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor. Y. Z. Ortaç
 9. Görüntünün karanlık bölümlerinden aydınlık bölümlerine geçişin keskin olmaması, sertlik ile yavanlık arası.
 10. Yumuşaklık özelliği olan.
 11. (en) Benignant.
 12. (en) Bland.
 13. (en) Ductile.
 14. (en) Easygoing.
 15. (en) Effeminate.
 16. (en) Flabby.
 17. (en) Flaccid.
 18. (en) Floppy.
 19. (en) Gentle.
 20. (en) Heartthrob.
 21. (en) Kid-Glove.
 22. (en) Kindly.
 23. (en) Lenient.
 24. (en) Light.
 25. (en) Limp.
 26. (en) Malleable.
 27. (en) Mellow.
 28. (en) Mild.
 29. (en) Pulpy.
 30. (en) Smooth.
 31. (en) Soft.
 32. (en) Soft-Boiled.
 33. (en) Spongy.
 34. (en) Supple.
 35. (en) Tender.
 36. (en) Velvet.
 37. (en) Yielding.
 38. (en) Creamy.
 39. (en) Feathery.
 40. (en) Genial.
 41. (en) Mellifluous.
 42. (en) Pliable.
 43. (en) Subdued.
 44. (en) Urbane.
 45. (en) Berry.
 46. (en) Clement.
 47. (en) Easy.
 48. (en) Easy going.
 49. (en) Honeyed.
 50. (en) Squashy.
 51. (en) Sweet.
 52. (en) Velvety.
 53. (en) Woolly.
 54. (al) Weich
 55. (fr) Peu contrasté
 56. (fr) Mou, doux

damak (nedir ne demek)

 1. Ağız boşluğunun tavanı, tabanı
  Örnek: Şerbetin tadı damaklarına, serinliği midelerine yayılınca... R. H. Karay
 2. Omurgalı hayvanlarda ağzın tavanı.
 3. Böceklerde farinksin tavanı. Palat.
 4. Omurgalı hayvanlarda ağzın tavanı, palatum.Dgr.: anat. palatum
 5. (en) Palate.
 6. (en) Palatal.
 7. (en) Palatine.
 8. (en) Roof of the mouth.
 9. (en) The roof of the mouth.
 10. (al) Gaumen
 11. (fr) Palais
 12. (la) Palatum:Damak

yakın (nedir ne demek)

 1. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.
 2. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
 3. Aralarında sıkı ilgi bulunan.
 4. Benzeyen, andıran, yaklaşan
  Örnek: Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı. Ö. Seyfettin
 5. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
  Örnek: Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın... S. F. Abasıyanık
 6. Uzak olmayan yer.
 7. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
  Örnek: Türkçe konuştuğu için bana kendi yakınlarımızdan biri hissini veren yaşlı garson yanımıza geldi. Y. K. Karaosmanoğlu
 8. Bk. kesinlik
 9. İlgi ve iyiliklerini görmekte olduğumuz komşu ve dostlarımız, hiçbir ilgisini görmediğimiz hısımlarımızdan bize daha yakındır.
 10. Bk. sağlam bilgi
 11. (en) Adjacent.
 12. (en) Akin.
 13. (en) Akin to.
 14. (en) Approximate.
 15. (en) Close.
 16. (en) Analogous.
 17. (en) Bosom.
 18. (en) Parallel.
 19. (en) Pleasant.
 20. (en) Close-By.
 21. (en) Who is close to sb.
 22. (en) Nearby.
 23. (en) Near to.
 24. (en) Thick.
 25. (en) Close-Rage.
 26. (en) Connate.
 27. (en) Connected.
 28. (en) Contiguous.
 29. (en) Convenient.
 30. (en) Familiar.
 31. (en) Handy.
 32. (en) İmmediate.
 33. (en) İmminent.
 34. (en) İnseparable.
 35. (en) İntimate.
 36. (en) Near.
 37. (en) Not far.
 38. (en) Pending.
 39. (en) Proximate.
 40. (en) Within reach.
 41. (en) Close to.
 42. (en) At hand.
 43. (en) Hard.
 44. (en) Very similar to.
 45. (en) Round the corner.
 46. (en) Locally.
 47. (en) Neighbouring.
 48. (en) Nigh.

yak   US UK (nedir ne demek)

 1. Tibet'te, Asya'nın bazı yörelerinde yabani veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü, Tibet öküzü, Tibet sığırı (Bos grunniens).
 2. Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımından, Kuzey Tibet çöllerinde 5000 m yükseklikteki alanlarda yaşayan, 90 cm kadar boynuzu olan, vücutları kıllı bir memeli türü.
 3. Tibet'te ve Orta Asya'nın Himalaya bölgesinde bulunan, uzun kaba tüylü, vahşi tipleri kahverengi veya siyah, evcil tipleri beyaz da olabilen boynuzlu sığır.
 4. (en) Bovine mammal native of the high plains of Central Asia.
 5. (en) Its neck, the outer side of its legs, and its flanks, are covered with long, flowing, fine hair.
 6. (en) Its tail is long and bushy, often white, and is valued as an ornament and for other purposes in India and China.
 7. (en) There are several domesticated varieties, some of which lack the mane and the long hair on the flanks.
 8. (en) Noisy talk.
 9. (en) Large long-haired wild ox of Tibet often domesticated.
 10. (en) Called also chauri gua, grunting cow, grunting ox, sarlac, sarlik, and sarluc.
 11. (en) Yak.
 12. (en) Large long-haired wild ox of Tibet often domesticated noisy talk.
 13. (fr) Yack
 14. Tibet yöresine özgü yaban sığırı, yak, zool
 15. (-ked, -king)(A.B.D.) (argo) gevezelik etmek, durmadan konuşmak
 16. Kahkaha ile gülmek, saçma sapan şeylere gülmek.
 17. Çenesi düşmek, saçma sapan konuşmak
 18. (la) Bos mutus

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.016