NND Sözlük

Ana Sayfa > yavşak nedir, yavşak ne demek (yavşak nnd)

yavşak nedir, yavşak ne demek?

yavşak

 1. Bit yavrusu, sirke
  Örnek: Yavşak büyüdü bit oldu, enik büyüdü it oldu. Atasözü
 2. Geveze, yılışık (kimse). Aşırı rahat, laubali, çekinmesi olmayan kişilere denir.
 3. Sirkeden yeni çıkmış olan genç bit. Bit yavrusu.
 4. (en) Bad hat.
 5. (en) Slime.

bit   US UK (nedir ne demek)

 1. Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus).
 2. Sayısal belleklerde en küçük bellek ölçüm birimi.
 3. Ler takımına bağlı böceklerin genel adı. (Yarımkanatlılar, kınkanatlılar ve eşkanatlıların birçoğu, ısırıcıbitler takımı türlerininse tümü için için yinebit terimi kullanılır. bk. köpekbiti, buydaybiti, yaprakbiti,bitler, başbiti, giyimbiti, kasıkbiti v.b.)
 4. Bk. ikil
 5. Bir gece yiyecek yemek.
 6. (en) Headlouse.
 7. (en) Cootie.
 8. (en) The part of a bridle, usually of iron, which is inserted in the mouth of a horse, and having appendages to which the reins are fastened.
 9. (en) In the Southern and Southwestern States, a small silver coin formerly current; commonly, one worth about 12 1/2 cents; also, the sum of 12 1/2 cents.
 10. (en) Part of anything, such as may be bitten off or taken into the mouth; a morsel; a bite.
 11. (en) Hence: A small piece of anything; a little; a mite.
 12. (en) Somewhat; something, but not very great.
 13. (en) Tool for boring, of various forms and sizes, usually turned by means of a brace or bitstock.
 14. (en) See Bitstock.
 15. (en) The part of a key which enters the lock and acts upon the bolt and tumblers.
 16. (en) The cutting iron of a plane.
 17. (en) In the British West Indies, a fourpenny piece, or groat.
 18. (en) The cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press; 'he looked around for the right size bit' piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding; 'the horse was not accustomed to a bit' a small fragment of something broken off from the whole; 'a bit of rock caught him in the eye' a unit of measurement of information ; the amount of information in a system having two equiprobable states; 'there are 8 bits in a byte'.
 19. (en) Small quantity; 'a spot of tea'; 'a bit of paper'.
 20. (en) Small fragment of something broken off from the whole; 'a bit of rock caught him in the eye'.
 21. (en) An indefinitely short time; 'wait just a moment'; 'it only takes a minute'; 'in just a bit'.
 22. (en) An instance of some kind; 'it was a nice piece of work'; 'he had a bit of good luck'.
 23. (en) Piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding; 'the horse was not accustomed to a bit'.
 24. (en) Single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidthis usually measured in bits-per-second See also: Bandwidth, Bit, bps, Byte, Kilobyte, Megabyte.
 25. (en) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth , Bps , Byte , Kilobyte , Megabyte.
 26. (en) Single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerised data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte, Megabyte Go to top.
 27. (en) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte, Megabyte.
 28. (en) Binary digIT A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
 29. (en) BInary digiT The smallest unit of information in a computer, either on or off, represented in binary as either 1 or.
 30. (en) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
 31. (en) Single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
 32. (en) -- A single digit number in base-2; in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
 33. (en) Short for binary digit The smallest unit of information a computer can have The value of a bit is 1 or.
 34. (en) Contraction of binary digit, a bit is the smallest unit of information that a computer can hold Eight bits is equivalent to a byte The speed at which bits are transmitted or bit rate is usually expressed as bits per second or bps.
 35. (en) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte,Megabyte.
 36. (en) Abbreviated with small 'b' Binary Digit The smallest unit of data in a computer.
 37. (en) Binary digit, the smallest unit of information in a computer, represented as a 0 or 1 One character is typically seven or eight bits in length.
 38. (en) Binary digit; a zero or one The basic unit of storage and information transfer in a computer system.
 39. (en) The smallest unit of data processing information A bit assumes the value of either 1 or.
 40. (en) Binary digit ; it is the most basic unit of data that can be recognized and processed by a computer.
 41. (en) Bit is the smallest unit of data in a computer A bit has a single binary value, either 0 or.
 42. (en) The smallest unit of information on a computer network; a binary digit Data is transmitted in bits per second.
 43. (en) The smallest element of computerized data A full text page in English is about 16,000 bits.
 44. (en) The smallest unit of information in a computer, equivalent to a single zero or a one The word 'bit' is a contraction of a 'binary digit ' Eight bits are needed to create a single alphabetical or numerical character, which is called a 'byte.
 45. (en) Single-digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero A bit is the smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
 46. (en) The smallest unit of information a computer can manipulate A bit is either 0 or 1 Eight bits combine to make one byte Abbreviated 'b.
 47. (en) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See also Bandwidth, Byte, Kilobyte, and Megabyte.
 48. (en) Unit of measurement that represents one figure or character of data A bit is the smallest unit of storage in a computer Since computers actually read 0s and 1s, each is measured as a bit The letter A consists of 8 bits which amounts to one byte Bits are often used to measure the capability of a microprocessor to process data, such as 16-bit or 32-bit.
 49. (en) Louse.
 50. (en) 3d sing.
 51. (en) Of Bid, for biddeth.
 52. (en) Unit of measurement of information ; the amount of information in a system having two equiprobable states; 'there are 8 bits in a byte'.
 53. (en) Small amount of solid food; a mouthful; 'all they had left was a bit of bread'.
 54. (en) Small fragment; 'overheard snatches of their conversation'.
 55. (en) Short theatrical performance that is part of a longer program; 'he did his act three times every evening'; 'she had a catchy little routine'; 'it was one of the best numbers he ever did'.
 56. (en) The cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press; 'he looked around for the right size bit'.
 57. (al) Laus
 58. (fr) Pou
 59. Bir aletin keskin olan ucu
 60. Matkap
 61. Gem
 62. Anahtarın kilide giren kısmı
 63. Gemlemek
 64. Tahdit etmek, sınırlamak
 65. Parça, lokma, kırıntı, küçük bir kısım
 66. Kısa zaman
 67. Bilgi iletme birimi, elektronik beyin vb ile muhaverede en ufak birim
 68. (sahnede) ufak rol
 69. B.D., (argo) numara
 70. İng
 71. Gem; delgi, matkap; uç; bit [bilg.]; parça, kırıntı, lokma; bozuk para; nebze; eksik etek, dizgin
 72. (la) Pediculus

yavru (nedir ne demek)

 1. Yeni doğmuş hayvan veya insan.
 2. Çocuk, evlat
  Örnek: O zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi minimini yavru ağlıyor. R. H. Karay
 3. Bir şeyin küçüğü
  Örnek: Ev, bodrumu, tavan arası ve iki katıyla tam bir konak yavrusudur. T. Buğra
 4. Güzel, alımlı genç kız.
 5. Bir bireyin meydana getirdiği ve yine kendi tipini meydana getirecek özellikteki bireyler; çocuk. Oğul döl.
 6. Bir bireyin meydana getirdiği ve yine kendi tipini meydana getirecek özellikteki bireyler, oğul döl.
 7. (en) Baby.
 8. (en) Little one.
 9. (en) Babe.
 10. (en) Babunbaby.
 11. (en) Sexy good-looking young woman.
 12. (en) Dish.
 13. (en) Dolly bird.
 14. (en) Offspring.
 15. (en) Nestling.
 16. (en) Young.
 17. (en) Young animal.
 18. (en) Youngster.
 19. (en) Chick.
 20. (en) Cracker.
 21. (en) Child.
 22. (en) Crumpet.
 23. (en) Bird.
 24. (en) The young.
 25. (en) Affectionate term for any child.
 26. (en) Kiddie kiddy.
 27. (fr) Enfants

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010