NND Sözlük

Ana Sayfa > yangın yerine dönmek nedir, yangın yerine dönmek ne demek (yangın yerine dönmek nnd)

yangın yerine dönmek nedir, yangın yerine dönmek ne demek?

yangın yerine dönmek

 1. Ortalık karışık, dağınık bir duruma gelmek.

yangın (nedir ne demek)

 1. Zarara yol açan büyük ateş
  Örnek: Yangın yaklaştığı için yaverleri ve dostları telaşta idi. F. R. Atay
 2. Hastalıkta ateş.
 3. Coşkunluk.
 4. Tutkun, düşkün, âşık
  Örnek: Haydi ben kumar yangınıyım, fakat senin vaziyetin benimkinden daha vahim. M. Yesarî
 5. (en) Blaze.
 6. (en) Fire.
 7. (en) Conflagration.
 8. (en) Madly in love.
 9. (en) Fever.
 10. (en) Blanket insurance.
 11. (en) Calamity.
 12. (en) Casus major.
 13. (en) Fire insurance.

yang   US UK (nedir ne demek)

 1. Çin felsefesine göre hayatın özünü oluşturan eril eleman.

yerine (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
  Örnek: Bana haftalık yerine gündelik ver. R. N. Güntekin
 2. Başkasının adına
  Örnek: Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı. H. Taner
 3. (en) İnstead.
 4. (en) İnstead of.
 5. (en) İn lieu.
 6. (en) İn lieu of.
 7. (en) İn place of.
 8. (en) Vice.
 9. (en) İn sb's/sth's stead.
 10. (en) İn lie.
 11. (en) Before.

dönmek (nedir ne demek)

 1. Kendi ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek
  Örnek: İçeride anahtarın acı bir gıcırtısıyla döndüğünü duydum. Y. Z. Ortaç
 2. Geri gelmek, geri gitmek
 3. Yönelmek
  Örnek: Babam birdenbire bana döndü. S. F. Abasıyanık
 4. Sapmak
  Örnek: Gülümseyerek bir köşeyi döndü. P. Safa
 5. Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek
  Örnek: Dikmen yolları, mabede adak için gidenlerin yollarına dönmüştü. A. Gündüz
 6. Sınıfta kalmak.
 7. Durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak, benzemek
  Örnek: Erkekler tekaüt olunca çocuğa dönüyorlar. R. N. Güntekin
 8. Belirli bir yerde dolaşmak.
 9. Dönme eylemi.
 10. (en) Rotate.
 11. (en) Sheer from.
 12. (en) Apostatize.
 13. (en) Abjure.
 14. (en) Put about.
 15. (en) Turn over.
 16. (en) Turn one's coat.
 17. (en) Turn.
 18. (en) Turn back.
 19. (en) Go back.
 20. (en) Come back.
 21. (en) Return.
 22. (en) Return to.
 23. (en) Swerve.
 24. (en) Wheel about.
 25. (en) Change one's mind.
 26. (en) Bear.
 27. (en) Budge from.
 28. (en) Call back.
 29. (en) Chop about.
 30. (en) Chop round.
 31. (en) Circle.
 32. (en) Come home.
 33. (en) Deflect.
 34. (en) Face.
 35. (en) Front.
 36. (en) Get round.
 37. (en) Go back on.
 38. (en) Gyrate.
 39. (en) Pivo.
 40. (en) Arrive.
 41. (en) Convert.
 42. (en) Depart.
 43. (en) Relapse.
 44. (en) Revolve.
 45. (en) Veer.
 46. (en) Revert.
 47. (en) To turn.
 48. (en) To revolve.
 49. (en) To rotate.
 50. (en) To spin.
 51. (en) To return.
 52. (en) To go back.
 53. (en) To come back.
 54. (en) To turn toward / into.
 55. (en) To become.
 56. (en) To repeat.
 57. (en) To stay back.
 58. (en) To be converted to change.
 59. (en) To wheel.
 60. (fr) Tourner

ortalık (nedir ne demek)

 1. Bulunulan yer, çevre
  Örnek: Ortalık karanlık, bizi kimse görmez, merak etme. P. Safa
 2. İçinde bulunulan, yaşanılan ev, oda vb. yer
  Örnek: Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmeden başka çare kalmadı. H. E. Adıvar
 3. Yeryüzünün görünen bölümü, çevre, etraf
  Örnek: Ortalıkta güneş olmadığı, hava yine bulutlu olduğu hâlde, tatlı bir aydınlık vardı. S. F. Abasıyanık
 4. Soyut anlamda, yaşanan ortam
  Örnek: Bu neşe ortalığa sirayet etti. P. Safa
 5. (en) One's immediate surroundings.
 6. (en) The world around.
 7. (en) The area around one.
 8. (en) Surroundings.

karışık (nedir ne demek)

 1. Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş.
 2. Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız.
 3. Saf olmayan.
 4. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan
  Örnek: Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten! N. Cumalı
 5. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık
 6. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.
 7. (en) Mixed.
 8. (en) Complicated.
 9. (en) Compound.
 10. (en) Convoluted.
 11. (en) Disconnected.
 12. (en) Garbled.
 13. (en) İmpure.
 14. (en) İndiscriminate.
 15. (en) Kinky.
 16. (en) Motley.
 17. (en) Assorted.
 18. (en) Miscellaneous.
 19. (en) Composite.
 20. (en) Disorganized.
 21. (en) Confused.
 22. (en) Adulterated.
 23. (en) Complex.
 24. (en) Knotty.
 25. (en) Knotted.
 26. (en) Calico.
 27. (en) Chequered.
 28. (en) Combined.
 29. (en) Blended.
 30. (en) Deep.
 31. (en) Disconcerted.
 32. (en) Disordered.
 33. (en) Hugger-Mugger.
 34. (en) Huggermugger.
 35. (en) Hybrid.
 36. (en) İnexplicit.
 37. (en) İnextricable.
 38. (en) İntricate.
 39. (en) Turbid.
 40. (en) Turbulent.
 41. (en) Heterogenous.
 42. (en) Not pure.
 43. (en) Jumbled.
 44. (en) İn a state of commotion.
 45. (en) İntricacy.
 46. (en) İnvolute.
 47. (en) Prolix.
 48. (en) Of sorts.
 49. (en) Troublous.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013