NND Sözlük

Ana Sayfa > yüksek riskli fonlar nedir, yüksek riskli fonlar ne demek (yüksek riskli fonlar nnd)

yüksek riskli fonlar nedir, yüksek riskli fonlar ne demek?

yüksek riskli fonlar

 1. Riskten korunma yerine daha fazla risk alıp, daha çok kâr elde etmeyi amaçlayan yatırım fonları. krş. sakınma fonları
 2. (en) Hedge fund.

yüksek (nedir ne demek)

 1. Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
  Örnek: ... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı. Ö. Seyfettin
 2. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan
  Örnek: İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor. H. Taner
 3. Güçlü, etkili, şiddetli.
 4. Derece veya makamı bakımından üstün.
 5. Normal değerlerin üstünde olan, çok
  Örnek: Türk milletinin karakteri yüksektir. Atatürk
 6. Erdemli, faziletli.
 7. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan.
 8. Yukarıda, üst tarafta olan yer
  Örnek: Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu. M. Ş. Esendal
 9. (en) Elevated.
 10. (en) Exalted.
 11. (en) High.
 12. (en) Highrise.
 13. (en) Lofty.
 14. (en) Loud.
 15. (en) Spheric.
 16. (en) Stately.
 17. (en) Superior.
 18. (en) Tall.
 19. (en) Acro-.
 20. (en) Hyper-.
 21. (en) Above.
 22. (en) Over.
 23. (en) Dominant.
 24. (en) Eminent.
 25. (en) Grand.
 26. (en) Noble.
 27. (en) Precipitous.
 28. (en) Rarefied.
 29. (en) Great.
 30. (en) High- level.
 31. (en) Moor.

riskli (nedir ne demek)

 1. Riski olan
  Örnek: Rastgele ve dağınık yeni bir oyun çatısı sunmak elbette riskli bir şeydi. H. Taner
 2. (en) Risky.
 3. (en) Venturesome.
 4. (en) Wildcat.
 5. (en) Dicey.
 6. (en) Adventurous.
 7. (en) Chancy.
 8. (en) Dangerous.
 9. (en) Dodgy.
 10. (en) Forbidding.
 11. (en) Hairy.
 12. (en) Hazardous.
 13. (en) Not healthy.
 14. (en) Precarious.
 15. (en) Touch-And-Go.
 16. (en) Unsure.
 17. (en) Perilous.
 18. (en) Dodgy rizikolu.
 19. (en) Riskiness.
 20. (en) Adventuresome.
 21. (en) Speculative.
 22. (en) Touch and go.

risk   US UK (nedir ne demek)

 1. Riziko.
 2. Bir olayın meydana gelme olasılığı.
 3. Epidemiyolojik çalışmalarda, bir bireyin, belli bir toplum ve dönem içinde belli bir hastalığı taşıma olasılığı.
 4. İnsan sağlığına zararlı olma olasılığının ölçüsü.
 5. (en) Hazard; danger; peril; exposure to loss, injury, or destruction.
 6. (en) Hazard of loss; liabillity to loss in property.
 7. (en) To expose to risk, hazard, or peril; to venture; as, to risk goods on board of a ship; to risk one's person in battle; to risk one's fame by a publication.
 8. (en) The exposure to loss of investment as a result of changes in business conditions, domestic or foreign economies, investment markets, interest rates, relative currency rates, or inflation Any or all of these risks may affect the market price of a security In general, the higher the potential return on an investment, the higher the risk may be There is generally a correlation between the amount of risk one assumes and the amount of reward one may gain as compensation for taking the added risk.
 9. (en) Risk is the financial uncertainty that the actual return on an investment will be different from the expected return Factors of risk that can affect an investment include inflation or deflation, currency exchange rates, liquidity, default by borrower and interest rate fluctuation See 'Risky Business?' BACK TO TOP.
 10. (en) The probability or likelihood of an adverse effect or event resulting from the actual use of a substance in the quantity and manner proposed It is the product of : the probability that an adverse effect or event will occur under specific circumstances of exposure and : the probability that those specific circumstances of exposure will be realized In quantitative terms, risk is expressed in values ranging from zero to one.
 11. (en) The chance of loss, the degree of probability of loss or the amount of possible loss to the insuring company For an individual, risk represents such probabilities as the likelihood of surgical complications, medications' side effects, exposure to infection, or the chance of suffering a medical problem because of a lifestyle or other choice For example, an individual increases his or her risk of getting cancer if he or she chooses to smoke cigarettes.
 12. (en) The quantitative or qualitative expression of possible loss that considers both the probability that a hazard will cause harm and the consequences of that event.
 13. (en) Risk is associated with a resource/task pairing to indicate the planner's confidence in the estimated effort Risk can be one of none, low, or high Some factors that may be taken into account for risk are the experience of the person and the reliability of equipment.
 14. (en) The potential for realization of unwanted, adverse consequences to human life, health, property, or the environment; estimation of risk is usually based on the expected value of the conditional probability of the event occurring times the consequence of the event given that it has occurred Thomas Cool provides an alternative definition of risk in the context of uncertainty.
 15. (en) Risk is the exposure to the chance of loss.
 16. (en) The likelihood of suffering a harmful effect or effects resulting from exposure to a risk factor Risk is usually expressed as the probability of occurrence of an adverse effect, i e expected ration between the number of individuals that would experience an adverse effect in a given time and the total number of individuals exposed to the risk factor The term absolute risk is sometimes expressed per unit dose or for a given dose.
 17. (en) The chance or possibility of loss, often employed as a utilization control mechanism within an HMO setting Risk is also defined in insurance terms as the possibility of loss associated with a given population.
 18. (en) The probability of an undesirable outcome Risk is the opposite of opportunity.
 19. (en) The chance or possibility of loss For example, physicians may be held at risk if hospitalization rates exceed agreed upon thresholds The sharing of risk is often employed as a utilization control mechanism within the HMO setting Risk is also defined in insurance terms as the possibility of loss associated with a given population.
 20. (en) The chance or probability of loss, harm, failure, or danger.
 21. (en) The likelihood that an investment will produce performance below an investor's expectations Generally, the greater an investment's risk, the greater the investment's return potential Also, the greater the chance that an investor might be disappointed with the short-term and/or long-term performance of the investment.
 22. (en) Threat that exploits a vulnerability that may cause harm to one or more assets.
 23. (en) The probability that a particular threat will exploit a particular vulnerability of the system.
 24. (en) The possibility that an investment may fluctuate in value Factors that increase an investment's risk or volatility include credit quality, currency exchange rates, and inflation rates.
 25. (en) The potential of losing one's money or the uncertainty of future returns.
 26. (en) Risk.
 27. (en) Adventure.
 28. (en) Chance.
 29. (en) Fear.
 30. (en) Hazard.
 31. (en) Jeopardy.
 32. (en) Venture.
 33. (en) To incur the risk or danger of; as, to risk a battle.
 34. (en) Venture undertaken without regard to possible loss or injury; 'he saw the rewards but not the risks of crime'; 'there was a danger he would do the wrong thing' the probability of being exposed to an infectious agent the probability of becoming infected given that exposure to an infectious agent has occurred expose to a chance of loss or damage; 'We risked losing a lot of money in this venture'; 'Why risk your life?'.
 35. (en) Source of danger; a possibility of incurring loss or misfortune; 'drinking alcohol is a health hazard'.
 36. (en) Venture undertaken without regard to possible loss or injury; 'he saw the rewards but not the risks of crime'; 'there was a danger he would do the wrong thing'.
 37. (en) The probability of becoming infected given that exposure to an infectious agent has occurred.
 38. (en) The probability of being exposed to an infectious agent.
 39. (en) Expose to a chance of loss or damage; 'We risked losing a lot of money in this venture'; 'Why risk your life?'.
 40. (en) Take a risk in the hope of a favorable outcome; 'When you buy these stocks you are gambling'.
 41. (en) The probability an undesirable outcome will occur, defined in terms of the probability of a particular adverse effect It has the dimensions of frequency or incidence and is coupled to an exposure estimate The actual risk statement may take the form of the probability of an outcome associated with a unit exposure For example, there is a lifetime 'risk' of 2 5 excess cancers in10,000 from an exposure to 1 part per million of a chemical in community air breathed 24 hours a day, every day for 70 years.
 42. (en) İs the combination of the likelihood and the consequence of a specified hazard being realized It is a measure of harm or loss associated with an activity.
 43. Riske atmak, tehlikeye atmak, göze almak
 44. Tehlike
 45. Risk, riziko, hasar tehlikesi
 46. Sigorta edilen kimse veya şey
 47. Tehlikeye koymak
 48. Göze almak

fon (nedir ne demek)

 1. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak
  Örnek: Karşılıklı paralar fonundan beş yüz milyon lira Millî Savunma hizmetlerine tahsis edilmişti. A. İlhan
 2. Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü.
 3. Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı.
 4. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm.
 5. Bir kumaşın alt dokusu.
 6. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi.
 7. Belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para ya da aynı işlevi gören varlıkların tümü.
 8. Gerçek veya tüzel kişiler adına finansal kurum tarafından işletilen kaynak.
 9. Bk. taban sayımı
 10. Bir sesin fizyolojik gürlüğünü, yani kulakta bıraktığı izlenimi ölçmeye yarayan birim. (Herhangi bir sesinfon olarak gürlüğü, 1000 Hz yinelenimdeki bir sesin desibel olarak gürlüğüne eşittir).
 11. Bk. dip
 12. Bk. diplik
 13. (en) Fool; an idiot.
 14. (en) People and a language of the Dahomey and Yoruba regions.
 15. (en) Benim Fon, a ethnic group from Benim.
 16. (en) Background.
 17. (en) Ground-Color.
 18. (en) Ground-Colour.
 19. (en) Groundwork.
 20. (en) Fund.
 21. (en) Reserve.
 22. (en) Phon.
 23. (en) Pool.
 24. (en) Backdrop.
 25. (en) Fund levy.
 26. (en) Designated fund.
 27. (en) Base coat.
 28. (en) Funds.
 29. (en) Grassfields chief.
 30. (en) Foneetika.
 31. (en) Friend of NaTCH.
 32. (en) Force of Nature.
 33. (al) Phon
 34. (fr) Phone

taban sayımı (nedir ne demek)

 1. Bir sayaç algıcına, incelenen bir ışımetkin kaynak dışından gelen asalak ışınların yol açtığı saymalar.
 2. Bir sayaç algıcına, incelenen bir ışımetkin kaynak dışından gelen asalak ışınların yol açtığı saymalar.
 3. (en) Background.
 4. (al) Hintergrund
 5. (fr) Fond

korunma (nedir ne demek)

 1. Korunmak işi
  Örnek: En iyi korunma çaresi yeşil dal altlarına sinmeye kaldı! H. Taner
 2. Bk. sakınma
 3. Hastalığın yayılmasını, sağlamların hastalanmasını, iyileşenlerin tekrar hastalanmasını önleyecek önlemleri almak, profilaksi.
 4. Hastalıklara karşı ilaç veya hijyenik yollarla korunma faliyetleri.
 5. Hastalığın meydana gelmemesi için uygulanan koruyucu tedbirlerin bütünü, profilaksi.
 6. (en) Defence.
 7. (en) Safeguard.
 8. (en) Shelter.
 9. (en) Being protected.
 10. (en) Protection.
 11. (en) Preservation.
 12. (en) Prevention.
 13. (en) Prophylaxis.
 14. (en) Rampart.
 15. (en) Safekeeping.
 16. (en) Being safeguarded.
 17. (en) Conservation.
 18. (en) Defence defense.

yerine (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
  Örnek: Bana haftalık yerine gündelik ver. R. N. Güntekin
 2. Başkasının adına
  Örnek: Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı. H. Taner
 3. (en) İnstead.
 4. (en) İnstead of.
 5. (en) İn lieu.
 6. (en) İn lieu of.
 7. (en) İn sb's/sth's stead.
 8. (en) Before.
 9. (en) İn place of.
 10. (en) Vice.
 11. (en) İn lie.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014