NND Sözlük

Ana Sayfa > what the hell is going on nedir, what the hell is going on ne demek (what the hell is going on nnd)

what the hell is going on nedir, what the hell is going on ne demek?

what the hell is going on   US UK

 1. Ne sikim oluyor?, ne oluyor burada?, lanet olası ne oluyor burada?, ne lanet işŸ dönüyor burada?, Tanrı aşŸkına ne oluyor?

what   US UK (nedir ne demek)

 1. Hangi, ne, neyi, neleri
 2. Ne
 3. Ne kadar
 4. Bir şey
 5. (Bazen ingilizcede what kelimesi ile baslayan cümlecikler Türkçe cümlede fiil içinde belirlenir

the   US UK (nedir ne demek)

 1. (eski ye) (s.), (z.) bir, o (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 2. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)
 3. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.

hell   US UK (nedir ne demek)

 1. He will.
 2. Cehennem, aşırı, çok, felaket, berbat, şaka, gırgır, şamata, kumarhane, casino

is   US UK (nedir ne demek)

 1. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
  Örnek: Uzandı, is çıkarmaya başlayan fitili kesti. M. Ş. Esendal
 2. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler.
 3. Sürme (II).
 4. Yanma odalarında ya da ateşliklerin üstünde, yakıtın yanması sonucu biriken kurum.
 5. Bkz. sürme
 6. (en) Information Systems.
 7. (en) Information System.
 8. (en) Information Services.
 9. (en) Case Western Reserve University's Information Services division.
 10. (en) The use of and investment in computer technology by the principal or centralized organization formally charged with the responsibility for computer technology Often the IS organization is led by a chief information officer , vice president of the IS organization or director of data processing IS is also often the formal name of the department within an enterprise that is responsible for information technology Other common names for the IS department are: Management information systems Data processing Information processing.
 11. (en) Interim Standard: A designation of the American National Standards Institute--usually followed by a number-that refers to an accepted industry protocol; e g, IS-95, IS-136, IS-54.
 12. (en) Instrumentation System.
 13. (en) This stands for Information System.
 14. (en) Interim Standard: A designation of the American National Standards Instituteusually followed by a numberthat refers to an accepted industry protocol; e g , IS-95, IS-136, IS-54.
 15. (en) Used by the client to select and send authentication information for an authentication type supported by the server.
 16. (en) Designation of the American National Standards Institute--usually followed by a numberthat refers to an accepted industry protocol; e g, IS-95, IS-136, IS-54 IS-41: The network standard that allows all switches to exchange information about subscribers.
 17. (en) Carbon deposit.
 18. (en) Soot.
 19. (en) Black.
 20. (en) Smut.
 21. (en) Lampblack.
 22. (en) Stands for Information System.
 23. (en) İnformation system.
 24. (en) Information Systems - the collection of technical and human resources that provide the storage, computing, distribution, and communication for the information required by all or some part of an enterprise.
 25. (en) İnformation store.
 26. (en) Information Strategy.
 27. (en) Department that provides computing, networking, and Internet services.
 28. (al) Ölkohle
 29. (fr) Suie
 30. Be
 31. As is (tic.) şimdiki haliyle, olduğu gibi.
 32. Olmak, bulunmak, var olmak; anlamına gelmek; mal olmak; tutmak (para); durmak

sürme (nedir ne demek)

 1. Kapı kanadını içeriden kapama, dolap kapağını yerinde tutma vb. işlere yarayan ve yuvası içinde ileri geri sürülebilen sistem, sürgü
  Örnek: Kapıyı kapadı. Üstünde anahtar ve sürme yoktu. P. Safa
 2. Masa ve dolapta küçük çekmece.
 3. Sürülerek kullanılan.
 4. Kirpik diplerine sürülen siyah boya, is
  Örnek: Genç güzel aşçı kadının kirpiklerinde sürme, parmaklarında kına yoktu. A. Gündüz
 5. Mantarıgillerin yol açtığı ve tanelerin içini kurum karası bir tozla dolduran ekin hastalığı, rastık.
 6. Sürmek işi.
 7. Sürme mantarıgillerin yol açtığı ve tanelerin içini kurum karası bir tozla dolduran ekin hastalığı, rastık.
 8. Çapraza alınan güreşçiyi çelme takılacak duruma getirip düşürebilmek için gerisingeri götürme.
 9. Mantarıgillerden ileri gelen ve tanelerin içini kurum karası bir tozla dolduran ekin hastalığı; kör, rastık, is, kurum, karamuk, karadoğu.
 10. (en) Drive.
 11. (en) Continuation.
 12. (en) Proscription.
 13. (en) Application.
 14. (en) Transportation.
 15. (en) Bolt.
 16. (en) Exile.
 17. (en) Exiling.
 18. (en) Latch.
 19. (en) Driving.
 20. (en) Smut, eye make-up, eye shadow,kohl.
 21. (en) Eye liner.
 22. (en) Kohl.
 23. (en) Cursor.
 24. (en) Smear.
 25. (en) Silding bar.
 26. (en) Drawer.
 27. (en) Till.
 28. (en) Sliding.
 29. (en) Bunt.
 30. (en) Smut.
 31. (en) Continuing.
 32. (en) Eye make-up.
 33. (en) Rubbing.
 34. (en) Pushing.
 35. (en) Pusher.
 36. (en) Endurance.
 37. (en) Duration.
 38. (en) Slipboard.
 39. (en) Conduct.
 40. (en) Fastening.
 41. (en) Drift.
 42. (en) Dabbing.
 43. (en) Plowing.
 44. (en) Propelling.
 45. (en) Propulsion.
 46. (al) Brand
 47. (fr) Charbon

i   US UK (nedir ne demek)

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. İso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en) Ninth letter of the English alphabet.
 6. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol
 7. İyelik hali my benim
 8. İodine.
 9. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 10. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 11. Romen rakamlannda bir sayısı.
 12. Bir (romen)

going   US UK (nedir ne demek)

 1. Gidiş, gitme, yol durumu, tempo, gidişat
 2. ), (s.), (f.) gidiş, ayrılış
 3. Yolların durumu
 4. Mevcut olan
 5. Hareket eden
 6. İşleyen
 7. Gelecek zamanı belirten yardımcı fiil: I am going to do this

on   US UK (nedir ne demek)

 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 10, X rakamlarının adı.
 3. Dokuzdan bir artık.
 4. Ketonları gösteren son ek, propanon (dimetil keton): 2-bütanon (etil metil keton) gibi.
 5. (en) The general signification of on is situation, motion, or condition with respect to contact or support beneath At, or in contact with, the surface or upper part of a thing, and supported by it; placed or lying in contact with the surface; as, the book lies on the table, which stands on the floor of a house on an island.
 6. (en) To or against the surface of; used to indicate the motion of a thing as coming or falling to the surface of another; as, rain falls on the earth.
 7. (en) Denoting performance or action by contact with the surface, upper part, or outside of anything; hence, by means of; with; as, to play on a violin or piano.
 8. (en) Hence, figuratively, to work on one's feelings; to make an impression on the mind.
 9. (en) At or near; adjacent to; indicating situation, place, or position; as, on the one hand, on the other hand; the fleet is on the American coast.
 10. (en) In addition to; besides; indicating multiplication or succession in a series; as, heaps on heaps; mischief on mischief; loss on loss; thought on thought.
 11. (en) Indicating dependence or reliance; with confidence in; as, to depend on a person for assistance; to rely on; hence, indicating the ground or support of anything; as, he will promise on certain conditions; to bet on a horse.
 12. (en) At or in the time of; during; as, on Sunday we abstain from labor.
 13. (en) See At.
 14. (en) At the time of, conveying some notion of cause or motive; as, on public occasions, the officers appear in full dress or uniform.
 15. (en) Hence, in consequence of, or following; as, on the ratification of the treaty, the armies were disbanded.
 16. (en) Toward; for; indicating the object of some passion; as, have pity or compassion on him.
 17. (en) At the peril of, or for the safety of.
 18. (en) By virtue of; with the pledge of; denoting a pledge or engagement, and put before the thing pledged; as, he affirmed or promised on his word, or on his honor.
 19. (en) To the account of; denoting imprecation or invocation, or coming to, falling, or resting upon; as, on us be all the blame; a curse on him.
 20. (en) In reference or relation to; as, on our part expect punctuality; a satire on society.
 21. (en) Occupied with; in the performance of; as, only three officers are on duty; on a journey.
 22. (en) Forward, in progression; onward; usually with a verb of motion; as, move on; go on.
 23. (en) Forward, in succession; as, from father to son, from the son to the grandson, and so on.
 24. (en) In continuance; without interruption or ceasing; as, sleep on, take your ease; say on; sing on.
 25. (en) Adhering; not off; as in the phrase, 'He is neither on nor off,' that is, he is not steady, he is irresolute.
 26. (en) Attached to the body, as clothing or ornament, or for use.
 27. (en) Used in the context of general equities Conjunction that denotes trade execution /indication, usually during a pre-opening look 'Looks 6 on 6000 shares at opening ' See: for/at.
 28. (en) State of being That is, being 'on' trail means you have seen hash marks that were made by the hares.
 29. (en) Slang: makeable; Slang: onside; favorably located.
 30. (en) Debt, obligation, or favor A burden.
 31. (en) Use automatic time stepping Default: No automatic time stepping.
 32. (en) Designation that a bet is working on a particular roll.
 33. (en) Being.
 34. (en) -One.
 35. (en) Deca-.
 36. (en) In progress; proceeding; as, a game is on.
 37. (en) İn operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position' planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night' indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?' in a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 38. (en) With a forward motion; 'we drove along admiring the view'; 'the horse trotted along at a steady pace'; 'the circus traveled on to the next city'; 'move along'; 'march on'.
 39. (en) İndicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?'.
 40. (en) İn a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 41. (en) İn operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position'.
 42. (en) Planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night'.
 43. (en) Performing or scheduled for duties; 'I'm on from five to midnight'; 'Naval personnel on duty in Alaska'; 'her on-duty hours were 11p m to 7 a.
 44. (en) City in Egypt, east of the Nile and about twenty miles north of Memphis, also called Heliopolis It was the center of sun worship for priest.
 45. (en) Prep w dat or acc , on, upon, in, within, into, among, during, at, about, for, according to.
 46. (en) Line: Connected to a Node on a server.
 47. (en) Prep: on, in 4,6,6,7,8.
 48. (en) Old Norse.
 49. (en) Makable;.
 50. (en) Prep on.
 51. (al) -One
 52. (fr) -One
 53. Edat üzerinde, üstünde üstüne
 54. Yanında
 55. Kenarında
 56. Tarafında, de
 57. İle
 58. Esnasında, zarfında
 59. Hakkında
 60. Halinde
 61. Üzerinde, üstünde, ileriye, ileride
 62. Bir düziye, aralıksız
 63. Vuku bulmakta
 64. Giyilmiş, çıkmamış
 65. İng., argo olması muhtemel
 66. Makbul
 67. Kriket oyununda vurucunun bulunduğu saha tarafı
 68. Olmakta olan, devam etmekte olan, çalışmakta, yanık, devrede, sahnede, hazır, çakırkeyif

lanet (nedir ne demek)

 1. Ters, berbat, çok kötü
 2. Tanrı'nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma, beddua
 3. (en) Bloody.
 4. (en) Jinx.
 5. (en) Ruddy.
 6. (en) Cursed.
 7. (en) İmprecation.
 8. (en) Damnation.
 9. (en) Peevish.
 10. (en) İmprecatory.
 11. (en) Bleeding.
 12. (en) Curse.
 13. (en) Malediction.
 14. (en) Cuss.
 15. (en) Damn.
 16. (en) Execration.
 17. (en) Malison.
 18. (en) Murrain.
 19. (en) Reprobation.
 20. (en) Swearword.
 21. (en) Damned.

olası (nedir ne demek)

 1. Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün.
 2. Olması umulan,olasılık kuramındaolasılığı sıfırdan büyük olan.
 3. (en) Possible.
 4. (en) Allowable.
 5. (en) Conceivable.
 6. (en) Presumptive.
 7. (en) Subject.
 8. (en) On the cards muhtemel.
 9. (en) Mümkün.
 10. (en) May be.
 11. (en) Probable.
 12. (en) Potential.
 13. (en) Likely.
 14. (en) Feasible.
 15. (en) Earthly.
 16. (en) Priori.
 17. (en) İn the air.
 18. (en) Contingent.
 19. (en) Eventual.
 20. (en) İncidental.
 21. (en) Like.
 22. (en) Plausible.
 23. (en) Prospective.
 24. (en) Contingently.
 25. (en) İn the cards.
 26. (en) On the cards.
 27. (en) Liable.
 28. (en) Within the bounds of possibili.
 29. (fr) Probable

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.015