NND Sözlük

Ana Sayfa > western nedir, western ne demek (western nnd)

western nedir, western ne demek?

western   US UK

 1. Bk. kovboy filmi  
 2. Batı, batısal
 3. Batıya ait
 4. Batıdan esen
 5. Batılı
 6. Kovboy romanı veya filmi

kovboy filmi (nedir ne demek)

 1. Abd'nin Atlas Okyanusu kıyısından içerilere, batıya doğru göç sırasındaki olayları konu alan, çoğu vakit at sırtında, kovalamalarla dolu film. Serüven filmlerinin en tanınmış çeşitlerinden biri olankovboy filmi, bu bölgenin tarih olaylarından, folklorundan, bu ikisine dayanılarak oluşturulan yazın ürünlerinden yararlanır. Kovboy filmlerinin belli başlı izdemleri şunlardır: Göçmenlerin bilinmedik, yeni bir kıtaya ayak basışları, kıta içlerine yayılmaları, bu yayılış sırasında Kızılderililerle, doğayla uğraşıları, yeni topraklara yerleşme sorunları. Bağımsızlık savaşı, içsavaş, altına hücum, el değmemiş toprakları açma; gecekondu kasabaların, gecekondu çiftliklerin kurulması; kıtanın iki yakasını birbirine bağlama çabası. Kovboy filmlerinin başlıca kişileri öncüler (pioneer'ler), Kızılderililer, kovboylar, yasadışı yaşayanlar, haydutlar, yasayı simgeleyen şerif, vb.dir. Bununla birlikte kovboy filmlerinin kalıplaşmış, az ya da çok yozlaşmış örnekleri de vardır. Bu filmlerde bir yanda kovboy ("oğlan"), atı, sevgilisi ("kızı"), yardımcısı ("delisi"), bir yanda onun karşısına çıkan "kötü adam", haydutlar, Kızılderililer vardır. Çevre, çayır (prairie), çöl, çiftlik, dağlar, kasaba, bardır. Olaylar çoğunlukla Kızılderililerin baskını; kötü adamın, haydutların çiftçileri, kasabalıları yıldırması, çiftlikleri basması, sürüleri kaçırmasıdır; tabancayla, yumrukla hesaplaşma, at üstünde kovalamacadır. Sonunda iyiler kötülere mutlaka üstün gelir. Bu kalıplaşmışkovboy filmine karşılık, gerçekkovboy filminin çevre ve kişilerine dayanan ya da bundan az çok uzaklaşarak ruhbilimsel, toplumbilimsel derinlik kazanan ürünlere de rastlanır. Amerikan kovboy filmlerinin yanı sıra, bunların birer öykünmesi olarak 1960'lara doğru Batı Almanya ("Isar western"), Japonya ("soya western"), özellikle İtalya ("spagetti western", "makarna western") ve bu arada Türkiye'de de ("pilav western") kovboy filmleri çevrilmeye başlanmıştır.
 2. (en) Western (picture).
 3. (fr) Film de cowboy, "western"

kovboy (nedir ne demek)

 1. Amerika'da sığır çobanı
  Örnek: Kovboy bozuntusu yahut gangster torunu birkaç sivri akıllıdır onlar. R. H. Karay
 2. Gangsterliğe özenen kimse.
 3. (en) Cow hand.
 4. (en) Cowboy.
 5. (en) Wrangler.
 6. (en) Rancher.
 7. (en) Cowherd.
 8. (en) Cowpuncher.
 9. (en) Puncher.

film   US UK (nedir ne demek)

 1. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
 2. Sinemacılıkta, bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
 3. Makinesiyle gösterilen eser.
 4. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.
 5. Sinema makinesiyle gösterilen eser.
 6. Bk. yaygı
 7. Sinemafilmini gerçekleştirmekte kullanılan, selüloitten, saydam, esnek, bükülebilir, eni ve biçimi ölçünlere göre belirlenmiş kuşak; sinemanın ham özdeği
 8. Bunun, henüz alıcıda kullanılmamış, duyarkatı etkilenmemiş olanı, boşfilm
 9. Aynı kuşağın alıcıda kullanılmış, üzerinde gizli görüntü oluşmuş olanı, dolufilm
 10. (Genel anlamda) Göstericide kullanılmak üzere her şeyi hazır, tamamlanmamış sinema yapıtı. (Filmin siyah-beyaz, renkli, dar, geniş, sesli, sessiz, negatif, pozitif, vb. birçok çeşidi vardır; bunlar kendi maddelerinde ayrı ayrı gösterilmiştir).
 11. Bir yüzeyi kaplayan ince katman veya çok ince zar halinde levha.
 12. Fotoğraf çekmek için hazırlanmış, bir yüzü gümüş tuzları ve/veya ışığa duyarlı organik maddelerle kaplı, saydam ve elastik şerit.
 13. (en) Picture.
 14. (en) Moving picture.
 15. (en) Smash.
 16. (en) The layer, usually of gelatin or collodion, containing the sensitive salts of photographic plates; also, the flexible sheet of celluloid or the like on which this layer is sometimes mounted.
 17. (en) Thin skin; a pellicle; a membranous covering, causing opacity; hence, any thin, slight covering.
 18. (en) Slender thread, as that of a cobweb.
 19. (en) To cover with a thin skin or pellicle.
 20. (en) Audiovisual aids.
 21. (en) Epic.
 22. (en) Melodrama.
 23. (en) Picture play.
 24. (en) The screen.
 25. (en) Tie in.
 26. (en) Tragicomedy.
 27. (en) Medium that disseminates moving pictures; 'theater pieces transferred to celluloid'; 'this story would be good cinema'; 'film coverage of sporting events'.
 28. (en) Thin coating or layer; 'the table was covered with a film of dust'.
 29. (en) Thin sheet of material used to wrap or cover things.
 30. (en) Form of entertainment that enacts a story by a sequence of images giving the illusion of continuous movement; 'they went to a movie every Saturday night'; 'the film was shot on location'.
 31. (en) Single or multiple layers or coatings of thin or thick material used to form various elements or interconnections and crossovers Thin films are deposited by vacuum evaporation or sputtering and/or plating Thick films are deposited by screen printing.
 32. (en) Bit of soot fluttering on the grate.
 33. (en) Process specific photograph of the client artwork used to produce screens or plates.
 34. (en) Whether photographic or holographic, film consists of light sensitive chemicals spread on a surface A film's resolution measures the ability to distinguish between details Because holographic films must be able to record very detailed information, they have a resolving power of 50 or more times that of photographic film They require either exposure to a high-intensity pulsed laser or a long exposure to a continuous wave laser Holographic film is developed in a manner similar to photographic film, by bathing it in a series of chemical agents.
 35. (en) The material used in a camera to record a photographic image Generally it is a light-sensitive emulsion coated on a flexible acetate or plastic base.
 36. (en) Roll or sheet of a flexible material coated on one side with a light-sensitive emulsion and used in the camera to record an image.
 37. (en) Sites dedicated to preservation, celebration and presentation of film, movies and film culture These include film news, film resources, film magazines and film archives, as well as sites that post films or allow for the creation of films online Film does not include fan sites.
 38. (en) Photographic emulsion coated on a flexible, transparent base that records images or scenes.
 39. (en) Material that is loaded into an imagesetter Film is coated with a light sensitive emulsion and exposed with laser light inside the output device After chemical development the film holds a very sharp image of the layout created by the designer This film is used to prepare printing plates for a press run.
 40. (en) Photographic material consisting of a thin, transparent plastic base coated with light sensitive emulsion After exposure and processing film is left carrying a visible image in black silver or dye.
 41. (en) Film is photo-sensitized acetate sheets which are processed through exposure to light Film carries the images to be printed The acetate sheets are solid black before exposure After esposure, the image areas become clear Film is first used to make proofs and then, second, used to make metal printing plates.
 42. (en) Film is photo-sensitized acetate sheets which are processed through exposure to light Film carries the images to be printed The acetate sheets are solid black before exposure After exposure, the image areas become clear Film is first used to make proofs and then, second, used to make metal printing plates.
 43. (en) Photographic mixture coated on a flexible, transparent base that can record images or scenes Based on the type, film has the ability to record either still or moving images.
 44. (en) Thin, transparent plastic sheet that is coated with a photographic emulsion After exposure, it is developed and processed to produce either a negative or a positive to top.
 45. (en) Compilation of light sensitive silver salts, color couplers , and other materials suspended in an emulsion and coated on an acetate base The storehouse of our visions, nightmares, and dreams.
 46. (en) Hi-Resolution files are sent from a computer to an imagesetter which prints onto clear film Once the film has been developed with chemicals it is used as a mask when exposing a specially coated metal 'plate'.
 47. (en) Printing term for the photosensitive material, usually emulsion-coated acetate, that contains the image.
 48. (en) The light sensitive material used in non-digital cameras to record an image.
 49. (en) Membrane or sheeting material with a nominal thickness of 10 mils or less.
 50. (en) In printing, the photographically created mechanical from which printing plates are produced.
 51. (en) Sheet of polyurethane not greater then 0 010' in thickness.
 52. (en) Any sheet or strip or transparent plastic coated with a light-sensitive emulsion.
 53. (en) Film , flick , picture.
 54. (en) Film, motion picture, moving picture, movie, cinematographfilm, cine-film, pic spaghetti , macaroni.
 55. (en) Cine film.
 56. (en) Movie.
 57. (en) Film.
 58. (en) Flick.
 59. (en) Silver screen.
 60. (en) Cine-.
 61. (en) Thin coating or layer; 'the table was covered with a film of dust' photographic material consisting of a base of celluloid covered with a photographic emulsion; used to make negatives or transparencies a thin sheet of material used to wrap or cover things a medium that disseminates moving pictures; 'theater pieces transferred to celluloid'; 'this story would be good cinema'; 'film coverage of sporting events' make a film or photograph of something; 'take a scene'; 'shoot a movie' record in film; 'The coronation was filmed'.
 62. (en) Photographic material consisting of a base of celluloid covered with a photographic emulsion; used to make negatives or transparencies.
 63. (en) Make a film or photograph of something; 'take a scene'; 'shoot a movie'.
 64. (en) Record in film; 'The coronation was filmed'.
 65. (al) Film, Kinofilm,filmband,filmstreifen, Streifen
 66. (al) Film
 67. (fr) Film (cinématographique),film-cinéma
 68. (fr) Pellicule, feuille
 69. Filme çekmek, ince bir tabaka ile kaplamak, kaplamak (zar vb.), film çekmek
 70. Zar
 71. İnce örtü, ince tabaka
 72. İnce tel, lif
 73. Zar veya ince bir örtü ile kaplamak
 74. Zar bağlamak
 75. Filim
 76. Filim çevirmek, filim yapmak

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010